Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032

In 2022 bestaat TNO maar liefst 90 jaar. Om dat te vieren heeft een aantal experts uit de organisatie een toekomstvisie op AI geschreven. Daarin zetten ze uiteen waar zij verwachten dat we over tien jaar staan wat betreft kunstmatige intelligentie. En voorspellen ze wat dat betekent voor onder andere de industrie, mobiliteit, duurzaamheid, onze gezondheid – en onderzoek zelf.

In 1945, toen TNO slechts dertien jaren telde, inspireerde de Amerikaanse denker Vannevar Bush, de wereld met zijn visie As we may think. Bush voorzag de snelle ontwikkeling van computers, het internet en zelfs koppelingen tussen hersenen en machines. Deze digitaliseringsrevolutie is waarheid geworden en heeft zich vrijwel geheel in het 90-jarig leven van TNO voltrokken. Daarnaast heeft TNO er met een eindeloze reeks uitvindingen aan bijgedragen.

Het begin van de volgende vernieuwingsgolf heeft zich inmiddels al aangediend: artificial intelligence. We hebben algoritmes ontwikkeld die mogelijk als intelligente machines aan onze samenleving gaan deelnemen. Machines die de mens zullen ondersteunen, maar ook loskomen van een werkplek en zich autonoom door onze wereld gaan bewegen. Robots die ons vervoeren, verzorgen, verdedigen, vermaken of (gezelschaps)partner zullen zijn.

Het gaat dus om een kunstmatige vorm van intelligentie (AI) waartoe we ons als mens zullen moeten gaan verhouden. Zoals bij veel technologische ontwikkelingen roept dat veel gevoelens op. Aan de ene kant het verlangen naar wat AI voor ons kan gaan betekenen. Aan de andere kant de angst dat AI onze samenleving en democratie zal ontwrichten. TNO voorziet dat AI in de komende tien jaar ‘groot’ zal worden. Groot in de betekenis van maatschappelijke en economische impact, maar ook groot in de betekenis van ‘volwassenheid’ en het vertonen van verantwoordelijk en moreel gedrag.

De opvoeding van AI

Onze samenleving staat voor de unieke uitdaging AI-systemen duidelijk te maken welke doelen we als mens willen nastreven, en op basis van welke ethische waarden.

Innovatie met AI

AI-gedreven innovatie voor het bedrijfsleven zal leiden tot een toename van 10% van het huidige Europese BNP in 2030. Hoe ziet die wereld er concreet uit? In de bouw, in de zorg en andere sectoren.

Innovatie innoveren

AI verandert de rol van de onderzoeker. De door AI gegenereerde kennis zal de komende decennia nog niet ‘verklarend’ zijn. Het legt wel verbanden, maar kent geen oorzaak-gevolg. Creativiteit blijft voorlopig voorbehouden aan de mens.

Download het visiepaper

‘Towards Digital Life: Een toekomstvisie op AI anno 2032’

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Nederlandse I-Botics grijpt naast X Prize

Informatietype:
Nieuws
7 november 2022

I-Botics wordt 5e op vrijdag 4 november 2022 in Long Beach Californië (VS) tijdens de 'ANA Avatar X Prize’. Een prestigieuze internationale wedstrijd waarin  17 genomineerden streden om een prijs van 10 miljoen dollar met een robotachtig systeem dat de aanwezigheid van een mens op een afgelegen locatie in real time inzet.

Veelbelovend Regeerakkoord met ruime aandacht voor innovatie

Informatietype:
Nieuws
16 december 2021

De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie.

Versnelde AI ontwikkelingen door krachtenbundeling TNO en Nederlandse AI Coalitie

Informatietype:
Nieuws
19 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 hebben Peter Werkhoven (Chief Science Officer, TNO) en Kees van der Klauw (Coalitiemanager, Nederlandse AI Coalitie) een Memorandum of Understanding getekend om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen.

Betrek burgers bij experimentele proeftuinen AI

Informatietype:
Nieuws
22 juni 2021
In het vandaag gepubliceerde paper pleiten we ervoor om experimentele omgevingen in te richten waarin AI-systemen worden beproefd.