Direct naar de inhoud

Diversiteit en inclusie (D&I) binnen TNO

Binnen TNO moet iedereen zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen zichzelf te ontplooien, ongeacht sekse, religie, geaardheid, culturele achtergrond, nationaliteit, neurotype of lichamelijke beperking. We streven naar een werkomgeving waarin we gebruik maken van onze verschillen om creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal te stimuleren.

We streven hierbij naar een inclusieve leer- en werkomgeving waarin we met elkaar vanzelfsprekend gebruik maken van de aanwezige verschillen om onze creativiteit, innovatie en talentontwikkeling maximaal te stimuleren om zo de doelen van TNO te realiseren.

Diversiteit in denken helpt ons onze uitdagingen aan te gaan. Door mensen van een ander geslacht, andere leeftijd, andere nationaliteit actief bijeen te brengen zijn we innovatiever en creatiever dan homogene teams, nemen we betere besluiten en presteren we op den duur beter. Het streven naar meer internationale diversiteit betekent ook een grotere internationale talentenvijver om uit te vissen en biedt ons meer kansen in een grotere internationale afzetmarkt.

Voor TNO meer dan genoeg redenen om diversiteit en inclusie als focuspunt op te nemen in onze strategie voor 2022-2025. Om D&I actief in onze organisatie en ons gedrag te verankeren heeft TNO een D&I-officer en een stuurgroep diversiteit aangesteld. De komende maanden en jaren gaan we hard aan het werk om van TNO een nóg mooiere werkplek te maken.

TNO Celebrates Diversity – Regenbooglogo tijdens Pride Week 2021

Op zaterdag 31 juli begon Pride Amsterdam, hét festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. TNO is trots op haar LHBTQIA+-community. Daarom veranderen we tijdens Pride 2021 ons logo naar de regenboogkleuren. Bij TNO is er namelijk plek voor iedereen onder de regenboog.

Nationaliteit, sexualiteit en gender

Als TNO versterken we de kennisbasis van Nederland door samen te werken met internationaal toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden. Met nieuwe internationale inzichten en technische oplossingen, maken wij de Nederlandse maatschappij gezonder en veiliger en zorgen we voor een duurzame en sterke economie. Dat vereist dat er binnen TNO twee werktalen zijn; Nederlands en Engels.

Van TNO-ers wordt verwacht dat zij beide talen op een passend niveau kunnen begrijpen en gebruiken. Iedereen heeft de mogelijkheid om via training de taalvaardigheid te verbeteren in het Nederlands of Engels. De keuze voor het gebruik van één van de twee talen is situatieafhankelijk maar het uitgangspunt is dat niet-Nederlandssprekenden volwaardig mee kunnen doen en begrijpen waar het over gaat.

TNO wil een thuis zijn voor talent van alle leeftijden en genders. Via mentoring maar bijvoorbeeld ook het Female Leadership Programma worden vrouwelijke collega’s actief begeleidt bij het verwezenlijken van hun ambities.

Algemeen

TNO'ers in beeld

Lees het persoonlijke verhaal van TNO'ers over het werken bij TNO. Lees verder
Algemeen

Overzicht van alle diensten voor expats

TNO draagt zorg voor een aantal zaken voor nieuwe medewerkers die uit het buitenland komen. Hieronder vind je een overzicht van alle diensten die TNO biedt aan expats. Lees verder
Algemeen

Europese samenwerking voor wereldwijde en nationale vooruitgang

De maatschappelijke uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden houden niet op bij onze grenzen. Van digitalisering tot klimaatverandering, van geopolitieke ontwikkelingen tot het coronavirus: samenwerking... Lees verder
Vacatures

Vacatures

Lees verder
TNO als werkgever
Contact

Dr. Helma van den Berg

  • D&I Officer

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.