Datagedreven besluitvorming

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld het bestrijden van langdurige werkloosheid, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het anticiperen op technologische effecten. Van beleidsmakers en ambtenaren wordt verwacht dat zij doeltreffende maatregelen ontwikkelen om deze kwesties aan te pakken. TNO verkent samen met overheidsinstanties de mogelijkheden om met behulp van Artificiële Intelligence de beleidsontwikkeling en besluitvormingsprocessen te ondersteunen met datagedreven inzichten.

Werk met ons in APPL.AI

Neem contact met ons op over datagedreven besluitvorming

Contact

Verbeteren van de besluitvorming met datagedreven inzichten

De besluitvorming kan enorm worden verbeterd door middel van datagedreven inzichten. Datagedreven inzichten zullen helpen om maatschappelijke bedreigingen, risico's en kansen in een vroeg stadium te identificeren. Het kan ook de manier verbeteren waarop we bestaande data gebruiken. Overheden hebben doorgaans toegang tot een rijke dataset, zoals data over residentieel energieverbruik, inkomen en mediagebruik. AI kan ook worden gebruikt voor het doorzoeken en analyseren van grote hoeveelheden openbare documenten. Denk aan zaken als jurisprudentie, vergunningen en wetenschappelijke rapporten ter ondersteuning en verbetering van eerlijke besluitvormingsprocessen.

Bovendien kunnen AI-technieken, zoals natuurlijke taalverwerking en beeldherkenning, worden gebruikt om patronen in de samenleving en in het individuele gedrag te identificeren. Het gebruik van AI kan een effectief overheidsoptreden ondersteunen. Bijvoorbeeld door maatschappelijke bedreigingen, risico's en kansen in een vroeg stadium te identificeren.

AI heeft enorm potentieel VOOR besluitvorming

Het potentieel van AI ter ondersteuning van de besluitvorming, is nog grotendeels onbekend terrein. Dat is deels te wijten aan de versnippering van de databronnen, het gebrek aan verklaarbare methodologieën en onvolledige databronnen.

Vragen die momenteel spelen zijn: Hoe kan op AI-gebaseerde datagedreven besluitvorming worden toegepast op complexe maatschappelijke vraagstukken? Welke relevante methodologieën moeten worden ontwikkeld? Hoe kunnen de resultaten van analyses worden opgeschaald? Hoe kunnen we domeinexpertise toepassen in het ontwerp van het systeem? Hoe vermijden we vooroordelen en ongewenste feedbackloops, hoe valideer je de resultaten en hoe zorg je voor transparantie? Antwoorden op deze vragen zijn nodig om een goed gebruik van AI op het gebied van overheidsbeleid en -diensten mogelijk te maken.

Wat biedt TNO op het gebied van overheidsbeleid en -diensten?

  • We ontwerpen en begeleiden experimenten voor innovatie en datagedreven beleid in de publieke sector.
  • We ontwikkelen methodologieën voor multidisciplinaire samenwerking en hybride AI-statistieken.
  • We zorgen voor een kritische evaluatie van de geschiktheid van AI-gebaseerde inzichten en toepassingen in relatie tot specifieke maatschappelijke uitdagingen.
  • We combineren sociaalwetenschappelijke theorieën en inzichten met AI-technieken en expertise.
  • We werken samen met beleidsmakers aan nieuwe kaders voor privacy, ethiek en regelgeving om een verantwoord databeleid te waarborgen.
Expertise

Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke... Lees verder
Ons werk

Appl.AI Webinar #1: De rol van AI in overheidsbesluitvorming

De hoofdvraag die we behandelden in het webinar is ‘Hoe kan AI de overheid helpen bij transparante en eerlijke besluitvorming?’. Het webinar vond plaats op woensdag 27 mei 2020 en is hier terug te kijken. ... Lees verder
Toepassingsgebieden
Contact

Dr. ir. Anne Fleur van Veenstra

  • Policy Lab
  • Data-driven policy
  • Digital governance
  • Public sector innovation