Gezondere samenleving door AI

Een steeds ongezondere levensstijl leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. Gelukkig kan het gebruik van artificiële intelligentie de zorgkwaliteit verbeteren, de kosten verlagen en ons gezonder maken. AI in de zorg kan data bieden over burgers, persoonlijk advies en actieve ondersteuning. Het analyseren van persoonlijke data en het voorspellen van wat we moeten doen, kan ons helpen gezond te blijven of onze levensstijl te veranderen. Dit zal de ziektelast verminderen.

Werk met ons in APPL.AI

Neem contact met ons op over gepersonaliseerde zorg!

Contact opnemen

TNO werkt samen met commerciële organisaties en zorg gerelateerde organisaties. Deze samenwerkingen richten zich op het geven van gepersonaliseerde adviezen én een kennis verruiming over onze gezondheid en noodzakelijke interventies. Onze algemene visie is dat AI samen moet werken met burgers en zorgverleners om de individuele gezondheid te verbeteren .

AI-POTENTIEEL OM GEZONDHEID TE PERSONALISEREN

Met behulp van artificiële intelligence, kunnen we preventieve gezondheidsmaatregelen vaststellen, voorspellende modellen ontwikkelen en data in de zorg verwerken. Bovendien zijn we in staat die data op een veilige manier tussen alle partijen uit te wisselen. De gezondheidszorg is tegenwoordig meestal gebaseerd op bewijs uit grootschalige klinische proeven. Gezondheid is echter persoonlijk, dat moet het advies ook zijn. AI in de zorg, biedt nieuwe mogelijkheden om dat advies persoonlijk te maken. Deze adviezen zijn gebaseerd op persoonlijke data van apps, consultatie en medische data. Dit alles kan mogelijk worden gemaakt door de persoonlijke health train (= data beveiligde infrastructuur voor hergebruik van data en advies) en voorspellende modellen in de gezondheidszorg, waarin de gegevens van een groot aantal burgers en patiënten kunnen worden verbonden en vervolgens ingevoerd in AI-modellen.

AI BEGRIJPELIJK, VERKLAARBAAR EN CONTROLEERBAAR MAKEN

Er zijn twee belangrijke uitdagingen voor een succesvolle implementatie van AI in de zorg.

1. De eerste is het maken van betrouwbare en transparante algoritmes, in voorspellende gezondheidsmodellen.

2. De tweede is het managen van de interactie tussen gezondheidsdeskundigen, individuen en de machine.

Het is van cruciaal belang om het vertrouwen van consumenten te winnen als het gaat om gezondheidsadviezen die gericht zijn op het verbeteren van hun levensstijl. Als ze dat advies niet vertrouwen, volgen ze het gewoon niet op. De resultaten van AI-gebaseerde zorgmodellen moeten daarom begrijpelijk, verklaarbaar, controleerbaar en betrouwbaar zijn voor zowel gezondheidsdeskundigen als individuen.

Wat de privacy betreft, moeten de databronnen voor het opstellen van gepersonaliseerde gezondheidsadviezen met elkaar worden verbonden. Vervolgens  moet de data op een betrouwbare, transparante en veilige manier worden gedeeld. Gegarandeerde vertrouwelijkheid zal een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe AI in zorgtoepassingen.

GEPERSONALISEERDE GEZONDHEID: WAT BIEDT TNO?

  • Wij ontwikkelen privacy-by-design technologie om data veilig te kunnen delen.
  • We combineren biologische, psychologische en sociale data en inzichten met AI in zorgtechnieken en expertise.
  • We ontwikkelen voorspellende modellen en verwante interventies.
  • Wij ontwikkelen digitale biomarkers voor de diagnose van gezondheid (inclusief proxy’s).
  • We ontwerpen hybride modellen (kennis-data gedreven) en bèta apps voor diagnose en gezondheid (gedragsverandering) (bv. igrow).
TNO Insights

Personalized nutrition: op naar een gezonder eetpatroon

17 februari 2016
Er is steeds meer informatie beschikbaar over ons lichaam en de invloed van voeding daarop. Is het mogelijk betere, gezondere en persoonlijke voeding te ontwikkelen? De eerste stappen worden gezet. Lees verder
TNO Insights

Privacyvriendelijke datatechnologie verruimt mogelijkheden oncologisch onderzoek

30 juli 2020
Betere methoden ontwikkelen voor het behandelen van kankerpatiënten, door zoveel mogelijk patiëntdata uit verschillende bronnen te analyseren. Maar dan wel zónder privacygevoelige data te hoeven delen.... Lees verder
Ons werk

Health Technology & Digital Health: mensen gezonder maken

Digitale gezondheidsinterventies, oftewel ‘digital health’, kunnen bijdragen aan effectieve en duurzame gezondheidszorg. Met de inzet van de nieuwste technologie, apps en data kunnen we mensen gezonder... Lees verder
Ons werk

Prestatie- en gezondheidsmonitoring

Nederlandse militairen zullen steeds vaker wereldwijd optreden in extreme omstandigheden. Het is daarom belangrijk dat we hun prestaties en gezondheid op afstand kunnen monitoren. TNO en nieuwe sensortechnologieën... Lees verder
TNO Insights

De optimale hiv-behandeling vinden met MPC

11 december 2018
Leren van successen en missers van artsen en farmaceutische bedrijven. Dat is een goede methode om de individuele behandeling van hiv-patiënten te verbeteren. Alleen uit privacyoverwegingen mogen individuele... Lees verder
Ons werk

Toekomstige quantumcomputer biedt mogelijke kansen voor detecteren van kanker

Quantumtechnologie wordt gezien als een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk zal maken. TNO werkt binnen QuTech, samen met de TU Delft, aan de computer van de toekomst: de quantumcomputer. Quantumcomputers hebben de... Lees verder
Toepassingsgebieden
Contact

Ir. Carla Rombouts-Gordijn

  • Digital health
  • Data management
  • Lifestyle & health
  • Privacy
  • Artificial intelligence