Welke rol kunnen AI en corona-apps hebben in de bestrijding van het corona virus? We vroegen het Marc Steen, senior researcher bij TNO. 

Senior scientist Marc Steen

De corona crisis is nu een tijdje gaande. Waar kijken we eigenlijk naar?

"Naar een heleboel verwarring. Nog niet zo lang geleden was corona een rood stipje ergens in China. En plotseling is het overal om ons heen en gooit het ons dagelijks leven in de war. Die verwarring merk ik bij het interpreteren van allerlei getallen. Cathy O’Neil gaf onlangs tips om die getallen te interpreteren; die hangen bijvoorbeeld af van hoe verschillende landen testen, tellen en rapporteren."

De overheid probeert met corona apps een gedeelte van de verwarring weg te nemen. Geloof je daarin?

"Laten we eerst verhelderen wat we bedoelen met de ‘corona apps’. Voorlopig worden er een aantal apps onderscheiden: onder andere een gezondheids-app en een tracking-app. Zulke apps kunnen helpen om de verspreiding van het virus te volgen en te bestrijden. Het lijkt mij ook cruciaal dat we bij het ontwikkelen van die apps zorgvuldig omgaan met maatschappelijke en ethische vragen. Want ook tijdens een crisis is haastige spoed zelden goed."

Wat kan de rol van AI zijn bij het functioneren van de corona apps?

Hoe betrouwbaar is die data?

"Zoals data scientists zeggen: ‘garbage in, garbage out’. Als weinig mensen getest zijn, heb je veel missing data, en heeft zo’n tracking-app minder nut. Als we willen dat veel mensen meedoen met die apps, kan het helpen als de overheid helder uitlegt wat die apps precies doen: welke data wel en niet worden gebruikt, waar en hoe lang die worden opgeslagen en waarvoor die mogen worden gebruikt, en zo zijn er nog meer vragen. Transparantie is hierbij het sleutelwoord."

Wat kan de rol van AI zijn bij de corona apps?

"Volgens mij is de functie van een AI systeem dat je er data instopt, dat het systeem daar een model van maakt, met meer of minder input of sturing van bijvoorbeeld experts, en dan output geeft die nuttig is. Je stopt er bijvoorbeeld data over hoe het virus zich verspreid heeft, en dan kan het systeem simulaties (of ‘voorspellingen) doen over verspreiding in de toekomst.

Heb je zelf een vraag voor Marc?

Stel 'm hier ›

vraag stellen

Er is een scenario waarin we de komende maanden de ‘intelligente lock-down’ stapsgewijs terugdraaien of juist verder doorvoeren. Als je data verzamelt van de voorgaande 30 dagen, dan kun je simulaties doen voor de komende 30 dagen, en die gebruiken om beleidsopties te verkennen en onderbouwde keuzes te maken. Dat is ook de aanpak in het ERP Wise Policy Making. En, wat ik al eerder zei: hoe meer betrouwbare testresultaten we hebben, hoe betrouwbaarder die simulaties worden."

Tot slot

"Ik zou het mooi vinden als we in deze periode vragen stellen over hoe we onze samenleving willen inrichten, bijvoorbeeld over de balans tussen economie en welzijn, en over de verhouding tussen overheid en burgers. De beslissingen die we nemen tijdens deze crisis geven richting aan de soort samenleving die we straks hebben, na deze crisis."

Marc Steen is senior researcher bij TNO. Hij houdt zich bezig met de ethische kant van innovaties. Lees ook: 4 vragen over zelfrijdende auto's aan ethiek-expert Marc Steen.

Ons werk

4 vragen over zelfrijdende auto's aan ethiek-expert Marc Steen

Marc Steen is senior researcher bij TNO. Hij houdt zich bezig met de ethische kant van innovaties. We vragen hem hoe we verantwoord kunnen blijven innoveren, als het gaat om zelfrijdende auto’s. Lees verder
Kennis

Leren van beperkte datasets

Optimale AI-algoritmen zijn afhankelijk van zeer grote hoeveelheden representatieve trainingsdata. Dit kunnen 100 miljoen items zijn. Echter is deze hoeveelheid data simpelweg niet beschikbaar. Beperkte... Lees verder
Kennis

Betrouwbare, transparante en eerlijke AI

De huidige AI-systemen zijn verre van perfect en nemen beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Acceptatie van AI-systemen in de samenleving vraagt om transparante algoritmes en naleving van wet- en... Lees verder
Kennis

Predictive maintenance en slimme bediening

Veel sectoren streven naar een betrouwbaar en veilig gebruik van apparatuur, machines en andere infrastructuren. Hoe kan een windpark op een veilige manier maximale energie opwekken tegen minimale kosten?... Lees verder
Kennis

Datagedreven besluitvorming

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld het bestrijden van langdurige werkloosheid, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het anticiperen op technologische... Lees verder
Contact

Dr. ir. Marc Steen

  • Human behaviour and Organisational Innovations