Wij maken dagelijks als vanzelfsprekend gebruik van infrastructuur en gebouwen, die door de bouw- en technieksector zijn gerealiseerd. De bouw levert een cruciale bijdrage aan onze samenleving. De kwaliteit en effectiviteit van de bouwsector bepaalt de kracht van onze economie en de vitaliteit van onze leefomgeving.

Energie in de gebouwde omgeving

De gebouwde omgeving moet in ons land in 2050 energieneutraal zijn. De bouw draagt tot 2050 bij aan de verduurzaming van onze maatschappij door:

  • de bouw van energieneutrale of zelfs energieproducerende nieuwbouwwoningen
  • duurzame renovatie van de bestaande woning- en kantoorvoorraad
  • aanleg van daarvoor benodigde netwerken en lokale energie-infrastructuur
  • volledig circulair maken van de woning- en kantoorbouw.

Lees meer over energie in de gebouwde omgeving.

Lees verder

Bouwkwaliteit, innovatie en fieldlabs

In de bouw ontstaan doorlopend innovatieve ideeën. Door kennisontwikkeling en advisering helpt TNO bouwbedrijven, toeleveranciers en architecten van die ideeën concrete bouwinnovaties te maken.

Wij werken samen met onze partners en klanten in fieldlabs. Goede voorbeelden daarvan zijn:

  • Monitoringsystemen op de Brienenoordbrug en Brug 705 in Amsterdam voor het bepalen van de restlevensduur van bruggen.
  • BuildinG in Groningen, waar samen met Hanze Hogeschool gewerkt wordt aan de ontwikkeling van versterkingstechnieken voor aardbevingsbestendig bouwen.
  • Nero Zero woning in Heerhugowaard, waar innovatieve ventilatie- en klimaatsystemen worden gedemonstreerd voor betaalbare energieneutrale woningbouw.

Lees meer over innovatie in de bouw

Lees verder

Glastuinbouw

De Nederlandse kassenbouwsector loopt voorop bij de bouw van high-tech tuinbouwkassen voor verse groenten en bloemen. High-tech kassen zijn op zichzelf een belangrijk exportproduct aan het worden, naast de groenten en bloemen die erin groeien. TNO ondersteunt de kassenbouwsector met kennis en innovaties bij het versterken van haar leidende positie in de wereld.

Lees alles over onze innovaties in de glastuinbouw

Lees verder

Infrastructuur

De bestaande infrastructuur veroudert. Door innovatie en onderzoek draagt TNO bij aan de instandhouding, reparatie en renovatie van de bestaande infrastructuur. TNO draagt daarmee bij aan toekomstbestendige wegen, sluizen, bruggen en tunnels.

Lees meer over infrastructuur

Lees verder
Door TNO ontwikkelde sensoren luisteren naar scheurgroei
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Kennis

Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Kennis

Duurzame gebouwen: naar een energieproducerende gebouwde omgeving

Het energiegebruik in Europa neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. Voor ongeveer 40% vindt het energieverbruik plaats binnen de gebouwde omgeving. Die moet in ons land in 2050 volledig energieneutraal... Lees verder
Kennis

Innovatie in de bouw door kennisdeling en advisering

In de bouw ontstaan doorlopend innovatieve ideeën. Door kennisontwikkeling en advisering helpt TNO bouwbedrijven, toeleveranciers en architecten van die ideeën concrete bouwinnovaties te maken. Lees verder
Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder
Kennis

Digitalisering in de bouw

Bestaande digitale ontwikkelingen versnellen en nieuwe digitale ontwikkelingen opstarten. Dat zijn enkele van de ambities van TNO’s businessunit Bouw, Infrastructuur & Maritiem. Zo ontwikkelt TNO... Lees verder
Ons werk

BTIC bevordert wonen en werken in klimaatneutrale bouw en infrastructuur

Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken... Lees verder

Contact