Energie en materialentransitie

Klimaatverandering, toenemende grondstofschaarste en milieuproblematiek maken de verduurzaming van onze samenleving een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia. Om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen daadwerkelijk te bereiken, moet en kan de transformatie van energievoorziening en grondstofgebruik in een hogere versnelling. Deze transformatie biedt ook enorme kansen. Denk bijvoorbeeld aan het exporteren van cruciale technologieën en aanpakken van belangrijke milieuproblemen, zoals verminderen van afval, luchtvervuiling en uitputting van de aarde.

Versnelling van de energietransitie en bevordering van de circulaire economie

Als kennispartner en drijvende kracht achter innovaties, staan wij klaar om de energie- en materialentransitie te versnellen, zodat Nederland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is. Het is onze ambitie om door middel van technische kennis en beleidsadviezen actief bij te dragen aan een klimaatbestendige, duurzame en circulaire samenleving en daarbij de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken.

We richten ons op zes kritieke domeinen:

Hernieuwbare elektriciteit

Ontwikkelen van technologieën om goedkoper en effectiever energie te winnen uit zon en wind, waarbij we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land.

CO2-neutrale industrie

Ontwikkelen van baanbrekende innovaties en systeeminnovaties om de energie-intensieve industrie CO2-neutraal te maken en het exportpotentieel van Nederland te vergroten. We richten ons o.a. op industriële energievoorziening, CO2-afvang en -hergebruik, waterstofproductie en -gebruik, elektrificatie van productieprocessen, duurzame brandstoffen en (basis)chemicaliën, on- en offshore energie-infrastructuur.

Circulaire economie

Ontwikkeling van technologieën voor recycling van plastics en processen voor duurzaam ontwerp van materialen. Daarnaast kijken we naar inrichting van de circulaire waardeketen, waarbij we de impact onderzoeken van producten en processen op het milieu, in samenhang met de sociale en economische impact.

Klimaat & luchtkwaliteit

Ontwikkeling van methoden om fijnstof, stikstof en broeikasgassen te meten en monitoren. Daarbij brengen we de bronnen en gevolgen van uitstoot in kaart. Op deze manier kunnen bedrijven en overheden effectieve maatregelen nemen.

Duurzame ondergrond

Met onze Geologische dienst hebben we een unieke positie als het gaat om integrale kennis van de ondergrond. Dit stelt ons in staat waardevolle inzichten, data, analyses en advies te bieden op dit gebied. Daarnaast werken we aan opslagtechnieken van energie en CO2 in de ondergrond en aan geothermie voor het verwarmen van kassen en woningen.

Systeemtransitie

Naast technologische oplossingen spelen economische gevolgen en sociale aspecten een minstens zo’n grote rol in de energie- en materiaaltransitie. We zetten ons in voor transparant beleid en regie van de overheid, verantwoordelijk ondernemerschap en versterken van burgerparticipatie, om individueel of gezamenlijk actief bij te dragen aan duurzaam wonen, leven en werken in 2050.

Unieke kennis en faciliteiten, internationaal erkend

TNO wordt internationaal erkend als toonaangevend en onafhankelijk centrum voor toegepast energie- en materialenonderzoek en het kenniscentrum voor de ondergrond en voor het kwantificeren van emissie van gassen. We nemen een agenderende, initiërende en ondersteunende rol in de energie- en materialentransitie. We werken daarin intensief samen met ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers, zowel nationaal en internationaal.

Om onze doelen te bereiken, maken we gebruik van ultramoderne onderzoeksfaciliteiten en beschikken we over uitgebreide onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten op diverse locaties, waarmee we de brug slaan tussen fundamenteel onderzoek en praktische implementatie.

Energie- en materialentransitie

Sinds 15 november 2022 is de unit Energy and Materials Transition ontstaan. Deze unit is een samenvoeging van de units Energietransitie en Circulaire Economie.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

341 resultaten, getoond 1 t/m 5

Oplossingen voor netcongestie en efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet

Informatietype:
Insight
19 juni 2024
De snelle toename in gebruik van elektrische auto's, warmtepompen, zonnepanelen en groene waterstof zorgt voor zware belasting van het elektriciteitsnet.

Meten is weten: monitoring beleid energie- en materialentransitie

Informatietype:
Artikel
18 juni 2024

Hoe beschermen we onze onderzeese infrastructuur? Industrie experimenteert veiligheidssystemen voor kust van Scheveningen

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2024

Klimaatneutraal energiesysteem 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
Online

Energiearmoede: verhalen van bewoners

Informatietype:
Insight
12 juni 2024