Energie en materialentransitie

Klimaatverandering, toenemende grondstofschaarste en milieuproblematiek maken de verduurzaming van onze samenleving een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia. Om de klimaat- en duurzaamheidsdoelen daadwerkelijk te bereiken, moet en kan de transformatie van energievoorziening en grondstofgebruik in een hogere versnelling. Deze transformatie biedt ook enorme kansen. Denk bijvoorbeeld aan het exporteren van cruciale technologieën en aanpakken van belangrijke milieuproblemen, zoals verminderen van afval, luchtvervuiling en uitputting van de aarde.

Versnelling van de energietransitie en bevordering van de circulaire economie

Als kennispartner en drijvende kracht achter innovaties, staan wij klaar om de energie- en materialentransitie te versnellen, zodat Nederland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is. Het is onze ambitie om door middel van technische kennis en beleidsadviezen actief bij te dragen aan een klimaatbestendige, duurzame en circulaire samenleving en daarbij de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken.

We richten ons op zes kritieke domeinen:

Hernieuwbare elektriciteit

Ontwikkelen van technologieën om goedkoper en effectiever energie te winnen uit zon en wind, waarbij we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land.

CO2-neutrale industrie

Ontwikkelen van baanbrekende innovaties en systeeminnovaties om de energie-intensieve industrie CO2-neutraal te maken en het exportpotentieel van Nederland te vergroten. We richten ons o.a. op industriële energievoorziening, CO2-afvang en -hergebruik, waterstofproductie en -gebruik, elektrificatie van productieprocessen, duurzame brandstoffen en (basis)chemicaliën, on- en offshore energie-infrastructuur.

Circulaire economie

Ontwikkeling van technologieën voor recycling van plastics en processen voor duurzaam ontwerp van materialen. Daarnaast kijken we naar inrichting van de circulaire waardeketen, waarbij we de impact onderzoeken van producten en processen op het milieu, in samenhang met de sociale en economische impact.

Klimaat & luchtkwaliteit

Ontwikkeling van methoden om fijnstof, stikstof en broeikasgassen te meten en monitoren. Daarbij brengen we de bronnen en gevolgen van uitstoot in kaart. Op deze manier kunnen bedrijven en overheden effectieve maatregelen nemen.

Duurzame ondergrond

Met onze Geologische dienst hebben we een unieke positie als het gaat om integrale kennis van de ondergrond. Dit stelt ons in staat waardevolle inzichten, data, analyses en advies te bieden op dit gebied. Daarnaast werken we aan opslagtechnieken van energie en CO2 in de ondergrond en aan geothermie voor het verwarmen van kassen en woningen.

Systeemtransitie

Naast technologische oplossingen spelen economische gevolgen en sociale aspecten een minstens zo’n grote rol in de energie- en materiaaltransitie. We zetten ons in voor transparant beleid en regie van de overheid, verantwoordelijk ondernemerschap en versterken van burgerparticipatie, om individueel of gezamenlijk actief bij te dragen aan duurzaam wonen, leven en werken in 2050.

Unieke kennis en faciliteiten, internationaal erkend

TNO wordt internationaal erkend als toonaangevend en onafhankelijk centrum voor toegepast energie- en materialenonderzoek en het kenniscentrum voor de ondergrond en voor het kwantificeren van emissie van gassen. We nemen een agenderende, initiërende en ondersteunende rol in de energie- en materialentransitie. We werken daarin intensief samen met ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers, zowel nationaal en internationaal.

Om onze doelen te bereiken, maken we gebruik van ultramoderne onderzoeksfaciliteiten en beschikken we over uitgebreide onderzoeksinfrastructuur en -faciliteiten op diverse locaties, waarmee we de brug slaan tussen fundamenteel onderzoek en praktische implementatie.

Energie- en materialentransitie

Sinds 15 november 2022 is de unit Energy and Materials Transition ontstaan. Deze unit is een samenvoeging van de units Energietransitie en Circulaire Economie.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

281 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nieuw initiatief Europees topcentrum voor windenergie

Informatietype:
Nieuws
22 september 2023

Negen onderzoeksinstituten en universiteiten die lid zijn van het European Energy Research Alliance Joint Programme Wind hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de oprichting van een Europees topcentrum (EuCoE) voor windenergie.

TNO-studies over potentieel geothermie vinden weg naar kunstgalerie in Turijn

Informatietype:
Insight
21 september 2023

Je werkt bij TNO aan langetermijnscenario’s voor het energiesysteem om wereldwijd de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen en plots ontvang je een mail van een beroemde Italiaanse fotograaf. ‘‘Mag onze visueel ontwerper hier iets moois van maken?”

Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Informatietype:
Nieuws
14 september 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen stimuleert de overheid elektrisch vervoer met gericht beleid. TNO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar wat consumenten beweegt of afremt elektrisch te gaan rijden.

Ondersteuning gemeenten om warmtetransitie te realiseren

Informatietype:
Insight
13 september 2023

Decentrale overheden, met name gemeenten, spelen een cruciale rol in de warmtetransitie. Ruim 90 procent van de woningen in ons land wordt nu nog fossiel verwarmd, vooral met aardgas. Ontdek hoe TNO gemeenten ondersteunt met kennis, ervaring en tools voor duurzame warmtebronnen zoals geothermie.

Geothermie en seismologische monitoring

Informatietype:
Insight
12 september 2023

Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink.