Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons helpen het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons gezond en veilig houden. De grote uitdaging is het samenbrengen van AI-expertise en domeinkennis. En dat is onze kracht: wij combineren verschillende AI-technologieën met multidisciplinaire expertise, om zo verantwoorde systeemoplossingen te creëren. Dit doen we onder de vlag van 'Appl.AI' (Applied Artificial Intelligence).

Belangrijkste kansen voor Nederland op het gebied van AI

Dit lees je in ons AI Position Paper

lees paper

Werken aan een betere samenleving met AI-toepassingen

We werken aan AI-toepassingen om de volgende doelen te realiseren:

  • Gepersonaliseerde zorg: AI zal ons persoonlijk gezondheidsadvies geven over het voorkomen en genezen van levensstijl gerelateerde ziekten.
  • Predictive maintenance: met AI kunnen we voorspellingen doen voor een effectieve planning én voor optimalisatie van bedrijfsvoering en onderhoud. We doen dit in de sectoren energie, bouw en industrie.
  • Datagedreven besluitvorming: AI zal ons helpen de juiste beslissingen te nemen in openbaar beleid en diensten met data-gedreven inzichten.
  • Cyber crime: AI helpt ons om de cyberveiligheid te verbeteren door fraude, bedreigingen en daadwerkelijke aanvallen te detecteren en voorspellen.
  • Zelfrijdende auto's: AI-gedreven autonome voertuigen en systemen zullen mensen in kritieke, gevaarlijke en complexe situaties ondersteunen of zelfs vervangen.
  • Smart Industrie: AI helpt de industrie te digitaliseren en faciliteert bij een optimale werkverhouding tussen mens en machine.

AI-uitdagingen adresseren om innovatie te versnellen

Bij TNO adresseren we AI uitdagingen zodat we AI toepassingen kunnen creëren. Over een periode van 5 jaar co-investeren we 80 miljoen euro in herbruikbare generieke methodologieën, technieken en tools. Onze 150 onderzoekers (waaronder 10 AI-hoogleraren) werken samen met universiteiten en internationale onderzoeksorganisaties aan de uitdagingen van morgen. De belangrijkste uitdagingen waaraan we werken zijn:

 

Peter Werkhoven, CSO bij TNO
Artificial Intelligence heeft het potentieel om onze samenleving slim en zelfs wijs te maken. Maar een vertrouwde en verantwoorde toepassing hangt sterk af van publiek-private samenwerkingen. TNO verbindt mensen en kennis in AI, doe met ons mee!

Gezamenlijke innovatie is een absolute must

Wij realiseren AI-toepassingen. AI-toepassingen vereisen een grootschalige uitwisseling van gegevens en een combinatie van uitgebreide domeinkennis en een hoge mate van multidisciplinaire expertise. Waardecreatie met Artificiële intelligentie overstijgt organisatorische grenzen. Het verandert interacties en bedrijfsmodellen voor publieke en private stakeholders. Daarom geloven wij dat gezamenlijke innovatie een belangrijk element is in de toepassing van AI. Dit is de reden dat we Appl.AI hebben opgezet: ons initiatief om AI-innovaties te stimuleren door overheden, bedrijven en onderzoekers samen te brengen in gezamenlijke innovatieprojecten. We bouwen voort op TNO’s lange ervaring op het gebied van innovatie.

Onze missie: industrie en samenleving versterken met Artificiële intelligentie

De missie van Appl.AI is het versterken van het concurrentievermogen van de industrie en het overwinnen van maatschappelijke uitdagingen. Het organiseren van innovatie in publiek-private samenwerking is één van onze sterke punten. Daarom werken we samen met nieuwe partners, investeren we in nieuwe AI-technieken en implementeren we deze technieken in verschillende applicaties. Onze aanpak is mensgericht en gericht op het ontwikkelen van een beheersbare, verklaarbare en verantwoorde manier. We helpen bij het creëren van de juiste juridische en ethische kaders, zodat AI een echte waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving en economie.

Samenwerken met TNO

TNO leidt projecten en innovatieprogramma's op een verantwoorde manier. Je kunt contact met ons opnemen als je het potentieel van AI wilt waarmaken. Samen kunnen we experimenteren met nieuwe AI-applicaties, in afzonderlijke projecten of in gezamenlijke innovatieprogramma's.

De Nederlandse AI Coalitie

De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land. Meer informatie vind je op nlaic.com

Belangrijkste kansen voor onderzoek naar AI

Dit lees je in onze Appl.AI onderzoeksstrategie

Download

AI-podcast 'Snoek op zolder' met Judith dijk, programmamanager bij TNO

Snoek op Zolder is de wekelijkse wetenschapspodcast van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) en het Nationaal Innovatie Centrum Artificial Intelligence (ICAI). Hennie Huijgens en Sietse van Gorkom duiken met een onderzoeker of een medewerker van een publieke of private organisatie in de wereld van kunstmatige intelligentie.

Te gast in de achtste aflevering is Judith Dijk, programmamanager en onderzoeker bij TNO. Judith is onder andere verantwoordelijk voor het Appl.AI programma waarin TNO zich richt op generieke AI-technologie en -methodologie ontwikkeling, én voor het defensie onderzoeksprogramma voor camera systemen. Daarnaast is Judith liaison voor TNO bij het Maritime Warfare center van de Nederlandse Marine.

Meer over Artificiële Intelligentie

Thema

Dichter bij elkaar dankzij digitale evolutie van onze Smart Society

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook al zijn je naasten nu ver weg, via de XR-technologie van TNO, zullen we dichter bij elkaar komen dan ooit. TNO werkt samen met partners aan technologie en toepassingen rondom Social... Lees verder
Contact