Kunstmatige intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons helpen het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons gezond en veilig houden. De grote uitdaging is het samenbrengen van AI-expertise en domeinkennis. En dat is onze kracht: wij combineren verschillende AI-technologieën met multidisciplinaire expertise, om zo verantwoorde systeemoplossingen te creëren. Dit doen we onder de vlag van Appl.AI (Applied Artificial Intelligence).

De verdiepingspagina’s ‘Application Areas’ en ‘Challenges’ zijn voorlopig enkel in het Engels beschikbaar. Nederlandse pagina’s volgen spoedig.

Samenwerken in APPL.ai

Applied Artificial Intelligence

Contact

 

Peter Werkhoven, CSO bij TNO
Artificial Intelligence heeft het potentieel om onze samenleving slim en zelfs wijs te maken. Maar een vertrouwde en verantwoorde toepassing hangt sterk af van publiek-private samenwerkingen. TNO verbindt mensen en kennis in AI, doe met ons mee!

Gezamenlijke innovatie is een absolute must

Wij realiseren AI-toepassingen. AI-toepassingen vereisen een grootschalige uitwisseling van gegevens en een combinatie van uitgebreide domeinkennis en een hoge mate van multidisciplinaire expertise. Waardecreatie met AI overstijgt organisatorische grenzen. Het verandert interacties en bedrijfsmodellen voor publieke en private stakeholders. Daarom geloven wij dat gezamenlijke innovatie een belangrijk element is in de toepassing van AI. Dit is de reden dat we Appl.AI hebben opgezet: ons initiatief om AI-innovaties te stimuleren door overheden, bedrijven en onderzoekers samen te brengen in gezamenlijke innovatieprojecten. We bouwen voort op TNO’s lange ervaring op het gebied van innovatie.

Onze missie: industrie en samenleving versterken

De missie van Appl.AI is het versterken van het concurrentievermogen van de industrie en het overwinnen van maatschappelijke uitdagingen. Het organiseren van innovatie in publiek-private samenwerking is één van onze sterke punten. Daarom werken we samen met nieuwe partners, investeren we in nieuwe AI-technieken en implementeren we deze technieken in verschillende applicaties. Onze aanpak is mensgericht en gericht op het ontwikkelen van een beheersbare, verklaarbare en verantwoorde manier. We helpen bij het creëren van de juiste juridische en ethische kaders, zodat AI een echte waardevolle bijdrage kan leveren aan onze samenleving en economie.

Werken aan een betere samenleving

We werken aan AI-toepassingen om de volgende doelen te realiseren:

  • Een gezonde samenleving: kunstmatige intelligentie zal ons persoonlijk gezondheidsadvies geven over het voorkomen en genezen van levensstijl gerelateerde ziekten.
  • Veilige en betrouwbare bedrijfsvoering: met AI kunnen we voorspellingen doen voor een effectieve planning én voor optimalisatie van bedrijfsvoering en onderhoud. We doen dit in de sectoren energie, bouw en industrie.
  • Effectieve beleidsvorming: AI zal ons helpen de juiste beslissingen te nemen in openbaar beleid en diensten met data-gedreven inzichten.
  • Een veilig digitaal netwerk: AI helpt ons om de cyberveiligheid te verbeteren door fraude, bedreigingen en daadwerkelijke aanvallen te detecteren en voorspellen.
  • Efficiënte en veilige wegen: AI-gedreven autonome voertuigen en systemen zullen mensen in kritieke, gevaarlijke en complexe situaties ondersteunen of zelfs vervangen.

AI-uitdagingen adresseren om innovatie te versnellen

Bij TNO adresseren we AI uitdagingen zodat we AI toepassingen kunnen creëren. Over een periode van 5 jaar co-investeren we 80 miljoen euro in herbruikbare generieke methodologieën, technieken en tools. Onze 150 onderzoekers (waaronder 10 AI-hoogleraren) werken samen met universiteiten en internationale onderzoeksorganisaties aan de uitdagingen van morgen. De belangrijkste uitdagingen waaraan we werken zijn: naleving van ethiek in AI; omgaan met kleine datasets; gegevens delen; samenwerking tussen mens en machine; en zorgen voor eerlijke, transparante en betrouwbare AI systemen.

Werken met TNO

TNO leidt projecten en innovatieprogramma's op een verantwoorde manier. U kunt contact met ons opnemen als u het potentieel van AI wilt waarmaken. Samen kunnen we experimenteren met nieuwe AI-applicaties, in afzonderlijke projecten of in gezamenlijke innovatieprogramma's.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.