NL AI Coalitie investeert in Appl.AI-programma

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) ontvangt 23,5 miljoen euro van de overheid. Een gedeelte van het bedrag investeert de NL AIC in het Appl.AI programma van TNO. Dit dient als startimpuls voor onderzoek naar het ontwikkelen van AI-toepassingen over de komende 5 jaar. Vijf samenwerkingsprojecten zijn opgestart.

Het Appl.AI programma bestaat in totaal uit vijftien AI use cases waarin overheid en bedrijfsleven actief samenwerken en de projecten gezamenlijk worden gefinancierd. Daarnaast werken we nauw samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen om deze projecten te kunnen voeden met kennis. De huidige vijftien use cases gaan we dus aanvullen met vijf uses cases die vanuit het NL AIC worden gefinancierd.

We lichten alvast drie van de vijf samenwerkingsprojecten uit:

  • Selected: Gepersonaliseerde zorg door de inzet van data met aandacht voor privacy en veiligheid in de gezondheidszorg.
  • Skills matching 2.0: Eerlijke besluitvorming op de arbeidsmarkt door de inzet van AI in het wervingsproces.
  • AI Oversight Lab: Het ontwikkelen van betrouwbare AI-algoritmen voor publieke instanties.

Belangrijke AI-uitdagingen

In alle projecten van ons Appl.AI-programma worden twee belangrijke AI-uitdagingen geadresseerd. Ten eerste ‘Hoe zorgen we ervoor dat autonome AI-systemen transparant en verantwoord kunnen worden ingezet?’. En ten tweede ‘Hoe zorgen ervoor zorgen dat mens en AI zo goed mogelijk samenwerken?’.

Lees meer over ons Appl.AI-programma.

Roadmap

Use cases Appl.AI

We zien grote kansen in onderzoek naar AI. Het heeft namelijk een enorm economisch en maatschappelijk potentieel. Vooral op het niveau van veiligheid, efficiëntie en ethiek. In de Appl.AI onderzoeksstrategie... Lees verder
Roadmap

Uitdagingen in AI

In het TNO Appl.AI programma zetten we sterk in op een vijftal AI-uitdagingen. Lees hier hoe we omgaan met deze AI-uitdagingen. Lees verder
Ons werk

Appl.AI Webinar #3: Hoe kunnen we de preventieve zorg met AI verbeteren?

De hoofdvraag die we behandelden in het webinar is ‘Hoe kunnen we de preventieve zorg met AI verbeteren?’. Het webinar vond plaats op woensdag 9 december 2020 en is hier terug te kijken. Lees verder
AI Nieuws