Naar samenwerking mens en machine

Door het toenemende potentieel van AI is ons leven steeds meer verweven met het gebruik van AI-technologie. Het wordt een partner in plaats van een instrument. Toch is AI-technologie altijd ingebed in een grotere organisatie, waarin de mens het doel en het kader van de AI-technologie bepaalt. AI-technologie staat niet op zichzelf, daarom moet ze zich laten opnemen in een groter netwerk: een mens-machine team.

Werk met ons in APPL.AI

Applied Artificial Intelligence

Contact

Voor een duurzame mens-machine samenwerking, zijn bepaalde zaken van cruciaal belang. Mensen en AI-technologieën moeten elkaar kunnen begrijpen en anticiperen op elkaars behoeften, capaciteiten en tekortkomingen. Op dit moment ontbreekt het aan de juiste mate van wederzijds begrip en anticipatie. TNO bevordert dit wederzijds begrip door de ontwikkeling van:

  • AI, die menselijke vaardigheden leert begrijpen en interpreteren.
  • AI, die in staat is om zijn beslissingen en acties uit te leggen aan de mens.

Door deze uitdagingen aan te gaan, kunnen we het volledige potentieel benutten van AI als partner.

Uitdagingen van de mens-machine samenwerking aangaan

Human-machine samenwerking is sterk vertegenwoordigd op het gebied van gezondheid, mobiliteit, veiligheid en beveiliging. Ze wordt geconfronteerd door onvoorspelbare of ongunstige omstandigheden. Een mens-machine team moet daarom in staat zijn om zichzelf efficiënt te reorganiseren. Dit moet het potentieel van het team maximaliseren. AI-technologie kan effectief en betrouwbaar functioneren als de technologie sociaal vaardig en flexibel is én zich bewust is van de grotere context waarbinnen zij functioneert.

Het succes van de samenwerking tussen mens en computer hangt af van de vraag of de mens en de AI-technologieën een gedeeld begrip hebben. Dit heeft betrekking op de teamcontext, de rollen van de teamleden en de behoefte aan middelen. AI-technologie moet in staat zijn om de mens proactief in de cyclus uit te nodigen, door informatie te delen over relevante ontwikkelingen. Bovendien moet AI-technologie in staat zijn om duurzame en betrouwbare relaties met haar teamleden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door uit te leggen op welke manier ze redeneert wanneer ze een oplossing voorstelt.

Het bereiken van een gedeeld begrip van rollen en competenties is een geleidelijk proces. De relaties tussen de teamleden ontwikkelen zich in de loop van de tijd door de ervaringen die zijn opgedaan tijdens trainingen, oefeningen en operaties. Dit zijn allemaal gelegenheden waarbij AI-systemen voortdurend input krijgen om te leren van de dynamiek met hun teamleden en omgeving.

Leren van de mens-machine samenwerking - Wat biedt TNO?

  • We ontwikkelen AI-algoritmes die zinvolle uitleg geven over de adviezen en beslissingen die ze genereren.
  • We ontwikkelen kaders, methoden en software voor het ontwerpen en evalueren van mens-machine teams.
  • We ontwerpen patronen voor teams op basis van gestandaardiseerde en bewezen vormen van samenwerking tussen mensen en intelligente autonome actoren in verschillende contexten en probleemdomeinen.
Uitdagingen
Contact

Jurriaan van Diggelen