nieuws

TNO sluit 2017 af met nieuwe organisatie en bescheiden operationeel resultaat

30 mrt 2018

In 2017 is het nieuwe Strategisch Plan 2018-2021 ‘Vliegwiel voor innovatie in Nederland’ vastgesteld en aangeboden aan de minister van Economische Zaken. Het is onder meer gebaseerd op een uitgebreide consultatie van stakeholders en de uitkomsten van de TO2-evaluatie.

De Commissie verantwoordelijk voor die evaluatie constateerde dat de toegepaste onderzoeksorganisaties onder druk staan door de afnemende overheidsbijdrage. Daarom was de trendbreuk in het regeerakkoord waarin meer geld voor toegepast onderzoek wordt vrijgemaakt belangrijk voor TNO.

Samenhangend met het Strategisch Plan is de organisatie van TNO per 2018 aangepast. Van een matrixorganisatie van 5 thema’s en 2 expertisegroepen veranderde TNO in een organisatie met 9 units gericht op belangrijke maatschappelijke transities. Hierbij is nadrukkelijk al ingespeeld op de komst per april 2018 van ECN als onderdeel van de unit ‘ECN part of TNO’ binnen de TNO-organisatie.

Financiën

Bij een licht gedaalde omzet van de Organisatie TNO (van 431 mln (2016) naar 426 mln (2017) behaalde TNO over 2017 een operationeel resultaat van 0,5 mln. Rijksbijdrage en omzet internationale opdrachtgevers bleven gelijk en de omzet nationale opdrachtgevers daalde met 3,1%.

2017 was daarmee financieel een moeilijk jaar. De orderintake viel tegen en was bovendien ongelijkmatig over de researchgroepen verdeeld. Toegenomen investeringen hebben geleid tot een extra kostenpost voor niet-aftrekbare btw. Tot slot maakte de Raad voor het Defensieonderzoek in 2016 de keuze om in 2017 in het verleden opgebouwd vermogen in te zetten voor onderzoeksprojecten en versterking van de kennisbasis. Door eenmalige baten uit de verkoop van een meerderheidsaandeel van TNO Bedrijven kon TNO uiteindelijk een ruim positief totaalresultaat noteren dat onder andere ingezet zal worden voor TechTransfer, het valorisatie-programma van TNO om kennis om te zetten in bedrijvigheid.

Digitaal TNO Jaarverslag

Lees het jaarverslag

Jaarverslag 2017
Zie ook
Algemeen

Jaarverslag

Al meer dan 85 jaar verbindt TNO mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken... Lees verder
Algemeen

Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3200... Lees verder
Nieuws

ECN gaat samen met TNO; NRG zelfstandig verder

22 februari 2018
De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’ is deze week officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.