nieuws

Nu aandacht voor toepassing van AI

TNO bij lancering Nederlandse AI Coalitie • 08 okt 2019

Tijdens de lancering van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) bepleitte Prof. Dr.  Peter Werkhoven, Chief Scientific Officer van TNO, vandaag om naast de broodnodige investeringen in kennis en talent nu vooral ook aandacht te geven aan de toepassing van AI. Maatschappelijk geaccepteerde toepassing van AI in zorg, veiligheid en mobiliteit vraagt om systeemdenken, om kennis van AI-technologie, maar ook van datadelen, ethiek, recht menselijke gedrag en waardeketens. TNO is een van de founding fathers van de NL AIC.

Werkhoven: ”Europa loopt achter in de toepassing van AI. Wij kunnen in Nederland bijvoorbeeld met de mede door TNO ontwikkelde technologie van secure data sharing een virtuele grote database bouwen. Net als Google en China. Maar met een belangrijk verschil: met behoud van privacy en eigenaarschap van de data bij de gebruiker. En dat is essentieel voor het vertrouwen in veel toepassingen van AI.”

De NL AIC stimuleert en faciliteert toepassing van AI in sectoren en de kruisbestuiving daartussen. De versterkte aandacht en middelen daarvoor helpen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. En dat is het hart van TNO’s missie.

APPL.AI

TNO heeft de publiek-private projecten gebundeld onder de noemer APPL.AI. Het omvat voor EUR 80 miljoen aan programma’s, met een nadrukkelijke uitnodiging aan partijen om daarin mee te doen. Voorbeelden daarvan: zijn Smart Industries, Joindata gericht op de veeteelt en Techruption (sustainable innovations in blockchain, artificial intelligence and climate change). Maar ook het vorige week gestarte TNO-CBS Trusted AI partners, een strategisch partnership gericht op Innovaties met data en AI in het publieke domein.

De bundeling van publiek-private AI activiteiten APPL.AI draagt bij aan de doelstellingen van de NLAIC om innovatie te versnellen in sectoren als zorg, veiligheid en mobiliteit.

Lees meer over de Nederlandse AI Coalitie op de website en in het persbericht.

Nieuws
Contact

Prof. dr. Peter Werkhoven

  • Artificial Intelligence

Mediavragen?