Organisatie

TNO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie die is samengesteld uit units, raden en een services-organisatie. Maak kennis met onze Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Raad voor Defensieonderzoek.

Structuur van de organisatie

TNO is in 1932 opgericht, bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Ons doel is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

Raad voor het Defensieonderzoek

De Raad voor het Defensieonderzoek bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO.