Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de core business van TNO. Duurzame bedrijfsvoering is naast de economische, maatschappelijke en sociale impact op de maatschappij waaraan TNO via de vijf thema’s met de roadmapaanpak bijdraagt, ook aandacht voor de wijze waarop we deze impact als organisatie het beste kunnen bereiken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook intern voor TNO een belangrijk thema. Hierbij ligt de focus op mensen en milieu. De medewerkers zijn voor TNO van essentieel belang voor het uitvoeren van de missie van TNO. De kernwaarden van TNO (integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid) zijn een belangrijke richtlijn voor onze manier van werken. Meer informatie over de kernwaarden vindt u in de TNO code.
Op het gebied van milieu richt het MVO-beleid van TNO zich op de speerpunten: energieverbruik, het reduceren van de impact van dienstreizen en duurzaam inkopen. U kunt hierover meer lezen in ons maatschappelijk jaarverslag. Dit verslag is geïntegreerd in het jaarverslag van TNO.
 

Innovatie voor ontwikkeling

Sinds 2007 draagt TNO bij aan het realiseren van de millenniumdoelen. Het TNO-programma Innovation for Development ontwikkelt marktconforme oplossingen die economie en sociale welvaart bevorderen in het belang van 4 miljard mensen met de laagste inkomens. 

Nieuws

Nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit voor Nederlandse wetenschap

14 september 2018
Vandaag wordt de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd. De afgelopen tijd is er door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de Vereniging... Lees verder
Zie ook

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.