Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de core business van TNO. Duurzame bedrijfsvoering is naast de economische, maatschappelijke en sociale impact op de maatschappij waaraan TNO via de vijf thema’s met de roadmapaanpak bijdraagt, ook aandacht voor de wijze waarop we deze impact als organisatie het beste kunnen bereiken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook intern voor TNO een belangrijk thema. Hierbij ligt de focus op mensen en milieu. De medewerkers zijn voor TNO van essentieel belang voor het uitvoeren van de missie van TNO. De kernwaarden van TNO (integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid) zijn een belangrijke richtlijn voor onze manier van werken. Meer informatie over de kernwaarden vindt u in de TNO code.
Op het gebied van milieu richt het MVO-beleid van TNO zich op de speerpunten: energieverbruik, het reduceren van de impact van dienstreizen en duurzaam inkopen. U kunt hierover meer lezen in ons maatschappelijk jaarverslag. Dit verslag is geïntegreerd in het jaarverslag van TNO.
 

Innovatie voor ontwikkeling

Sinds 2007 draagt TNO bij aan het realiseren van de millenniumdoelen. Het TNO-programma Innovation for Development ontwikkelt marktconforme oplossingen die economie en sociale welvaart bevorderen in het belang van 4 miljard mensen met de laagste inkomens. 

Ons werk

Bestaande woonwijken energieneutraal: enkel winnaars

Tussen 1945 en 1980 zijn in ijl tempo grote woonwijken gebouwd. De huizen van toen voldoen niet aan de comforteisen van nu. Ook al zijn vele in de loop der jaren geïsoleerd, ze zijn nog verre van energieneutraal.... Lees verder
Ons werk

Hoe was je 70.000 bedden zo efficiënt mogelijk?

Na de haven is het Erasmus Medisch Centrum de grootste werkgever van Rotterdam. Er werken 13.000 mensen en jaarlijks worden in het Erasmus MC 70.000 (!) bedden en matrassen gereinigd. De locatie Hoboken... Lees verder

Zie ook
TNO en maatschappij
Contact

Drs. ing. Joram Nauta

  • MVO Officer
  • Innovatiegericht Aanbesteden
  • Zorgarchitectuur
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.