Body@Work

Body@Work is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc) en TNO. Doel is kennis te ontwikkelen om lichamelijke inactiviteit en klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen en te bestrijden. Het onderzoekscentrum richt zich op mede-wetenschappers en op beleidsmakers en beslissingnemers in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Het inhoudelijke onderzoeksprogramma van Body@Work kent twee onderzoekslijnen. Binnen de onderzoekslijn Bewegen en Gezondheid wordt kennis ontwikkeld over de effectiviteit van interventies gericht op het stimuleren van lichamelijke activiteit en op gedragsdeterminanten die daarbij van belang zijn. Binnen Klachten aan het Bewegingsapparaat wordt kennis ontwikkeld over de etiologie van RSI- en rugklachten en over de effectiviteit van maatregelen die klachten kunnen voorkomen en re-integratie bevorderen.

Kijk ook eens bij de Body@Work website:

Body@Work

Partners van TNO
Contact

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

  • Werk
  • gezondheid
  • preventie
  • arbeidsproductiviteit
  • participatie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.