[email protected]

[email protected] is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (VUmc) en TNO. Doel is kennis te ontwikkelen om lichamelijke inactiviteit en klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen en te bestrijden. Het onderzoekscentrum richt zich op mede-wetenschappers en op beleidsmakers en beslissingnemers in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Het inhoudelijke onderzoeksprogramma van [email protected] kent twee onderzoekslijnen. Binnen de onderzoekslijn Bewegen en Gezondheid wordt kennis ontwikkeld over de effectiviteit van interventies gericht op het stimuleren van lichamelijke activiteit en op gedragsdeterminanten die daarbij van belang zijn. Binnen Klachten aan het Bewegingsapparaat wordt kennis ontwikkeld over de etiologie van RSI- en rugklachten en over de effectiviteit van maatregelen die klachten kunnen voorkomen en re-integratie bevorderen.

Kijk ook eens bij de [email protected] website:

[email protected]

Partners van TNO
Contact

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

  • Werk
  • gezondheid
  • preventie
  • arbeidsproductiviteit
  • participatie