Informatietype:
Project
Thema:
Digitale samenleving
Unit:
High Tech Industry

SparkNano: nieuwe generatie displays

Beeldschermfabrikanten waren direct enthousiast toen experts van TNO recent een revolutionaire vinding demonstreerden: een technologie om de nieuwe generatie OLED-displays te fabriceren voor tv’s, tablets en smartphones. Het is een methode om dunne lagen functionele materialen op grote oppervlakken glasplaat aan te brengen. Dat was nog geen enkele partij gelukt.

SparkNano: nieuwe generatie displays

De technologie heet spatial Atomic Layer Deposition (sALD) die TNO met industriële partners heeft ontwikkeld. Het mes moet straks aan twee kanten snijden. Aan de ene kant de wereld veroveren met een nieuwe manier om de toekomstige generatie beeldschermen efficiënt te kunnen produceren. Tegelijkertijd wil TNO in eigen land een industrie helpen opzetten die machines maakt om de displays van de toekomst te fabriceren. Deze hebben veel hogere resoluties, betere kleuren, een groter formaat en moeten ook buigbaar zijn.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid

Wat ASML is voor de chipsindustrie zou het nieuwe bedrijf of cluster van bedrijven moeten zijn voor de OLED-schermen: een unieke en wereldwijd onmisbare onderneming die de fabrikanten, voornamelijk gevestigd in Azië, machines levert om de nieuwe displays te maken. De regio Eindhoven is hier met het Holst Centre en hoogwaardige industrie bij uitstek voor geschikt. Interessanter dan de technologie verkopen is het stimuleren van bedrijvigheid en creëren van werkgelegenheid in eigen land. Zo wordt de unieke kennis binnen de grenzen gehouden en wordt die verder ontwikkeld met partners.

Klaar voor opschaling

Voor het vervaardigen van de toekomstige beeldschermen zijn uitermate complexe machines nodig. OLED displays worden namelijk gemaakt op glasplaten van enkele vierkante meters groot. TNO heeft sALD technologie ontwikkeld waarmee de voor OLED displays benodigde lagen kunnen worden aangebracht op zulke grote glasplaten. Deze technologie is nu klaar voor verdere opschaling.

Het bedrijf SparkNano dat TNO heeft opgericht heeft de ambitie om met partners de fabriek van de toekomst te vormen die de grote producenten van beeldschermen van de benodigde machines voorziet.