Kennisoverdracht

Het versterken van het innovatief vermogen van het mkb gaat wat TNO betreft hand in hand met kennisoverdracht. Speciaal voor het Nederlands midden- en kleinbedrijf (bedrijven én branches) heeft TNO een kennisoverdrachtprogramma. Dit programma laat ondernemers kennismaken met de laatste stand van de techniek. Dit kan op individuele basis maar ook met meerdere bedrijven tegelijk. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen die los van elkaar beschikbaar zijn.

Technologie consult

De Kamer van Koophandel ondersteunt de MKB-ondernemer op diverse terreinen, waaronder innovatie. Als blijkt dat de betreffende adviesbehoefte technologisch van aard is kan de Kamer van Koophandel TNO inschakelen. TNO biedt dan een 1-daags Technologie Consult aan waarbij een TNO-expert zich kosteloos over de technologische vraag van een ondernemer buigt.

Technologie update

Wat speelt er in mijn branche op innovatiegebied? Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen? Met welke collega-ondernemers zou ik kunnen sparren? Tijdens de Technologie Updates van TNO wordt u al netwerkend op de hoogte gebracht.

Technologie challenge

Innovatie als snel en concreet middel om tot oplossingen te komen, dat staat centraal in een Technologie Challenge. In deze challenge daagt u ons uit om in één week een oplossing te creëren voor uw probleem. Het multidisciplinaire TNO-team werkt onder hoge tijdsdruk en met 100% focus voor uw challenge: innovatie verzekerd. Dit zorgt voor nieuwe inzichten en een holistische aanpak van uw challenge.

Technologie cluster

Een Technologie Cluster is een project waarin bestaande kennis van TNO wordt overgedragen aan een groep van minimaal vijf MKB-bedrijven. Het resultaat van een Technologie Cluster is dat het duidelijk is of de technologie geschikt is om in te zetten en dat het helder voor ogen staat welke volgende stap de MKB-bedrijven kunnen nemen om aan de slag te gaan met de betreffende technologie.

Branche innovatie agenda

Wanneer onderwerpen van betekenis zijn binnen een gehele branche voert TNO samen met de betreffende branchevereniging een verkenning uit naar de toekomstige technologische behoefte van bedrijven binnen die branche. De kennis wordt verspreid via workshops en lezingen bij de brancheleden. Hierdoor komt innovatie een stap dichterbij voor branche en brancheleden.

Geïnteresseerd?

Is uw interesse gewekt en wilt u weten wat TNO voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in de rubriek Contact.

TNO en het MKB
Contact

Ir. Erik Ham

  • Programma Manager MKB
  • technologie zoekt ondernemer
  • Clusters
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.