Ons werk

Opslag zonnewarmte maakt huizen energiezuinig (CREATE)

Een Europees consortium onder leiding van TNO heeft een werkend prototype van een warmtebatterij gedemonstreerd. Een zonneboiler op het dak vangt in de zomer warmte op om daarmee huizen in de winter te verwarmen. Opslag van de warmte gebeurt in de batterij, zonder dat er warmteverliezen optreden. Door  huizen en gebouwen met dit revolutionaire systeem uit te rusten wordt de bewoner zelfvoorzienend en is er geen leverancier van warmte meer nodig.

De ontwikkeling van de warmtebatterij gebeurde in het EU zevende kaderproject MERITS (More Effective use of Renewables Including compact seasonal Thermal energy Storage), dat TNO tussen 2012 en 2015 coördineerde. Hierin werkten vier Europese onderzoeksinstellingen, twee universiteiten en vijf bedrijven samen. De opvolger daarvan, CREATE (Compact REtrofit Advanced Thermal Energy storage ), is onlangs van start gegaan. Het project wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma Horizon2020 en staat ook onder leiding van TNO.

Levensduur en betrouwbaarheid van warmte-opslag

‘Het prototype van de warmtebatterij is het eerste werkende systeem voor de opslag van zonnewarmte ter wereld dat de potentie heeft om op compacte wijze seizoensopslag in de gebouwde omgeving mogelijk te maken’, vertelt Huub Keizers, programmamanager energie in de gebouwde omgeving van TNO. ‘Maar er staat nog veel te gebeuren voordat het bedrijfsleven het bij jou en mij kan installeren. We gaan de capaciteit nog verder opvoeren, de werking van het systeem optimaliseren, we maken het nog compacter, levensduur en betrouwbaarheid moeten nog beter en de kosten moeten verder omlaag. Het moet voor zowel consument als leverancier interessant zijn erin te investeren. Vanuit TNO zijn experts op het gebied van materialen, chemie en coatings aan de slag, terwijl we tevens het totale project aansturen.’

Energiebesparing en minder CO2-uitstoot

Na het wetenschappelijke voorwerk in MERITS is het nu vooral aan het bedrijfsleven de warmtebatterij tot een praktisch succes te maken. Vandaar de intensieve samenwerking met bedrijven uit de hele keten: apparatenbouwers, toeleveranciers, installateurs. Ook doet een groot energiebedrijf mee. Opslag van warmte opent namelijk niet alleen nieuwe kansen op de markt, maar is ook van belang om pieken in de vraag naar duurzame energie op te vangen. Bij overproductie van groene energie zet je elektriciteit via warmtepompen decentraal om in warmte en slaat deze op in de warmtebatterij. Dat vermindert de piekbelasting aanzienlijk waardoor minder investeringen in het net nodig zijn.
‘Het uiteindelijke doel komt steeds dichterbij: met duurzame energie huizen energieneutraal maken, wat grote winst betekent voor het milieu in termen van energiebesparing en CO2-uitstoot. Tegelijkertijd stimuleren we hiermee de bedrijvigheid in de EU. Winst op twee fronten.’

Ontwikkelen marktrijp product

Het consortium CREATE telt vergeleken met MERITS nog maar enkele wetenschappelijke partijen: TNO als coördinator, het Oostenrijkse instituut AEE en de TU Eindhoven. Het accent is grotendeels verschoven naar het bedrijfsleven om de innovatie verder te ontwikkelen tot een marktrijp product. Negen bedrijven uit acht Europese landen, waaronder Nederland, slaan hierbij de handen ineen met de kennisinstituten. Chemische bedrijven voor de levering en bewerking van onder meer de zouten, leveranciers van componenten, apparaatbouwers, system integrators en een bouwonderneming die een demo huis van de warmtebatterij gaat voorzien.

Ons werk

Warmtebatterij: doorbraak opslag duurzame energie

Een batterij om warmte in op te slaan die de zon ’s zomers levert om huizen en gebouwen in de winter te verwarmen. TNO is er, met Europese wetenschappelijke partners en bedrijven, als eerste in geslaagd... Lees verder
Zie ook
Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.