Het aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseerde TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije wijken, waarbij elk webinar een ander onderwerp belicht. De webinars zijn hieronder te bekijken.

Aardgasvrij webinar #1: Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners

Wat moet er gebeuren om de versnelde renovatie, in Nederland tot 1000 woningen per dag mogelijk te maken om aan de klimaatambities te kunnen voldoen?

Bekijk Aardgasvrij Webinar #1

Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners

Bekijken

Aardgasvrij webinar #2: Is mijn ondergrond geschikt voor aardwarmte? Live demo tool Thermogis

Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.

Bekijk Aardgas Webinar #2

Is mijn ondergrond geschikt voor aardwarmte?

Bekijken

Aardgasvrij webinar #3: Succesvolle wijkaanpak

Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen.

Bekijk Aardgasvrij Webinar #3

Een succesvolle wijkaanpak

Bekijken
Contact

Karin Brug-van Huët

  • Marketing en communicatie