Van de Nederlandse veteranen ontwikkelt zo’n tien procent een posttraumatische stressstoornis binnen tien jaar na uitzending en 30 tot 50% herstelt ondanks intensieve zorg niet. Uit onderzoek blijkt dat veteranen maar zeer beperkt profiteren van het huidige aanbod aan psychotherapieën. Dat onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen en effectueren van nieuwe behandelingsopties voor deze groep. TNO en de Universiteit van Amsterdam hebben de Memrec-methode doorontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress bij veteranen. En met succes.

Militairen en niet-militairen

Ook bij niet-militaire populaties hebben bestaande behandelingen slechts beperkt succes en kan Memrec uitkomst bieden. Tot 60% van de angstpatiënten krijgt namelijk te maken met een terugkeer van klachten. Een gangbare verklaring voor de terugkeer van angst is dat eerder geleerde angsten niet kunnen worden gewist: ze zouden voor altijd staan gegrift in ons geheugen.

Buitensporige angst verdwijnt

Er is nu dus alle reden tot optimisme. Na jaren van wetenschappelijk onderzoek is aan de Universiteit van Amsterdam eerder een nieuwe interventie-strategie ontwikkeld voor de behandeling van irrationele angsten. Met de Memrec-methode wordt het bestaande angstgeheugen zodanig aangepast dat buitensporige angst volledig verdwijnt.

De Memrec-methode is om twee redenen aantrekkelijk: de confrontatie met de angst duurt kort, en bij meer dan tachtig procent van de mensen is na één of twee behandel-sessie(s) de irreële angst feitelijk weg. Allerlei angsten zijn inmiddels succesvol behandeld, van fobieën en paniek tot aan posttraumatische stress. Hoogleraar klinische psychologie Merel Kindt van de UvA heeft inmiddels een kliniek opgericht waar ze mensen met angsten en fobieën behandelt.

Succesvolle pilot

In samenwerking met ARQ Centrum ’45 heeft TNO een pilot-studie uitgevoerd onder acht getraumatiseerde veteranen. Na één sessie bleek het merendeel van de deelnemers gedeeltelijk of volledig van hun trauma’s verlost. Een opzienbarend resultaat, omdat de ervaringen met het behandelen van PTSS in ons land en elders vaak zeer langdurig is en lang niet altijd succesvol.

Snel, betaalbaar en effectief

Een vervolgstudie met meer kandidaten moet een stevige wetenschappelijke basis onder de methode leggen. Ook is er overleg nodig met betrokken partijen als Defensie, VWS en verzekeraars. Duidelijk is dat het hier om een methode gaat die nu al bewezen snel, betaalbaar en effectief blijkt en overal ter wereld toepasbaar is.

Neem contact op

TNO zoekt partijen die inhoudelijk of financieel willen bijdragen aan het verder ontwikkelen van Memrec

Contact opnemen
technologypage

TechTransfer Projecten

Ons doel is om hoogwaardige innovaties versneld naar de markt te brengen en daarmee toegepast onderzoek te vertalen naar praktische toepassingen in de buitenwereld. Wil je meer weten over de technologie... Lees verder
Ons werk

Psycat | Signaleren van psychosociale problemen bij kinderen

Van de kinderen in de leeftijd tot vijftien jaar kampt meer dan zes procent met angsten, hyperactiviteit of andere problemen die hen ernstig belemmeren in hun functioneren. De jeugdgezondheidszorg (JGZ)... Lees verder
Contact

Kelly Ackermans, MSC

  • Technology transfer
  • Startups
  • Spin-offs
  • Corporate venturing