Door het combineren van kennis op het gebied van 3D printen, voeding en farma ontstaan oplossingen voor verschillende problemen in de gezondheidszorg. Te denken valt aan plotselinge, forse kostenstijging van de zorg, tekorten aan medicijnen en te dure centrale bereiding. TNO heeft een technologie ontwikkeld waarmee apothekers in hun praktijk medicijnen digitaal kunnen produceren, toegesneden op een bepaalde patiënt.

Wil je meer weten over het printen van medicijnen op maat?

Neem dan contact met ons op.

E-mail

Werkzame stoffen combineren

Deze oplossingen borduren voort op het 3D voedsel printen dat TNO jaren geleden als een van de eersten ter wereld ontwikkelde. Net als bij voedsel is het voor medicijnen van belang te kunnen variëren in functionaliteit en samenstelling. Zo kan een apotheker precies op de persoon afgestemde pillen produceren. Dankzij de nieuwe techniek is het medicijn makkelijk oplosbaar, is er een combinatie te maken van verschillende werkzame stoffen in één pil en is makkelijk te variëren in dosering.

Twee vliegen in één klap

Uit gesprekken met onder meer apothekers, ziekenhuizen, groothandels en patiëntenorganisaties blijkt dat er grote behoefte is aan deze oplossing. Daarnaast biedt deze oplossing een mogelijkheid tot het creëren van nieuwe businessmodellen waarbij de totale zorgkosten kunnen dalen, zonder dat de zorgverzekeraar of de apotheek hierop achteruit gaan. Het digitaal vervaardigen van medicijnen is een antwoord op beide problemen.

In het buitenland zijn al nieuwe technieken ontwikkeld om medicijnen te printen, maar nog altijd gaat het dan om massaproductie en niet om maatwerk door de apotheek in de buurt. Bovendien is het nog nooit vertoond om verschillende werkzame stoffen in één pil te krijgen of om een serie pillen te maken waarvan de werkzaamheid langzaam wordt afgebouwd.

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment worden haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd voor farmaceutische bedrijven om te laten zien of en hoe hun materialen en formules geschikt zijn om de printtechniek te gebruiken. Ook worden geavanceerde systemen ontwikkeld waarmee zij de TNO vinding in hun eigen labs kunnen testen. Verder worden gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, waaronder verzekeraars, de overheid en de inspectie gezondheidszorg.

De eerste systemen worden ontwikkeld om de technologie in een centrale locatie toe te passen, waar apothekers op maat gemaakte medicatie voor de patiënten kunnen bestellen. De nieuwe technologie moet straks gaan bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en het tegelijkertijd terugbrengen van de zorgkosten.

TNO Insights

Medicijnen op maat maken met een 3D-printer

17 juli 2020
Kinderen krijgen vaak dezelfde medicijnen als volwassenen, maar met een veel lagere dosering. De meeste geneesmiddelen zijn daar echter niet op berekend. Met behulp van 3D-printtechnologie is het mogelijk... Lees verder
Contact

Ing. Daniel van der Linden