Davide Mores

Davide Mores

Functie:
Business Developer / Consultant
Davide Mores

Het doel van mijn werk is om met mijn expertise in 'Gevaarlijke Chemie & Explosieveiligheid' bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun concurrentievermogen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de veiligheid.

Davide Mores is consultant en business developer binnen de afdeling 'Energetische Materialen'. Hij heeft jarenlange ervaring in de chemische industrie en is actief op het gebied van procesveiligheid in verband met gevaarlijke chemie. Deze activiteiten betreffen voornamelijk gevaarlijke energetische reacties, processen die onder extreme omstandigheden werken en explosieveiligheids-evaluaties. Dit werk is essentieel om potentiële risico's te identificeren en industriële, logistieke en opslagincidenten te voorkomen.

  • Testen op maat (compatibiliteit, permeabiliteit, chemische omzettingen,…) met betrekking tot:
  • Gevaarlijke chemicaliën (zuren, peroxiden, gassen,...)
  • Ruwe experimentele omstandigheden (hoge P, hoge T, cryogeen,...)
  • Explosieveiligheid (Koolwaterstoffen, Fluorchemicaliën, Ammoniumnitraat,...)
  • Veiligheid van de energie-infrastructuur (waterstof, ammoniak, methanol,...)
  • Duurzaamheid (Omzetting van gevaarlijke afvalstromen in veilige waardevolle chemicaliën)
  • Efficiëntie (uitbreiding van de operationele mogelijkheden van bestaande processen)
  • Onderzoek en advies bij incidenten

Den Haag - Ypenburg

Ypenburgse Boslaan 2
2496 ZA Den Haag

Postadres

Postbus 480
2501 CL Den Haag