Jasper van der Waa

Jasper van der Waa

Functie:
Scientist Human-AI Collaboration
Jasper van der Waa

Willen mensen en AI-toepassingen effectief en verantwoord functioneren, dan moeten ze samenwerken. Mijn onderzoek draait om het vormgeven van die samenwerking tussen mens en AI.

Onderzoeksgebied

Wanneer we Artificial Intelligence toepassen in onze samenleving, moet het zijn taak effectief en verantwoord uitvoeren terwijl het voortdurend in interactie is met mensen. Om dit te ondersteunen richt mijn onderzoek zich op hoe mensen en AI echt kunnen samenwerken, om de mogelijkheden van zowel mens als AI optimaal te benutten. Ik ben dan ook gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van samenwerking tussen mens en AI en het in staat stellen van AI om zichzelf uit te leggen (Explainable AI). In mijn werk is het mijn doel om anderen in staat te stellen mijn kennis te operationaliseren om een effectief en verantwoord gebruik van AI in onze samenleving te waarborgen. Ik doe dit voor verschillende sectoren, waaronder Defensie, Gezondheidszorg, Energie en Maritiem.

Recente resultaten

In 2022 ben ik Cum Laude gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. Dit onderzoek draaide om een multidisciplinaire benadering van Explainable AI waarbij menselijke factoren, ethische implicaties en technologische beperkingen in overweging werden genomen. Dit onderzoek werd gedaan bij TNO, waarvoor ik de Young Excellent Researcher Award 2022 won vanwege de maatschappelijke impact van dit toegepaste onderzoek. De afgelopen jaren heb ik verschillende hackathons, workshops en symposia georganiseerd om de kennisoverdracht tussen de academische wereld en de maatschappij te faciliteren. Om het onderzoek naar de samenwerking tussen mens en AI te bevorderen, heb ik open-source software ontwikkeld - MATRX genaamd - die wordt gebruikt door de TU Delft, MIT en de Universiteit van Michigan voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden.

Top publicaties

Ik ben betrokken geweest bij publicaties, zoals Giant AI goes down the European road en Eerste wereldwijde conferentie over AI in militaire domein in Den Haag. Mijn top publicaties staan hieronder.

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg