Jos Sanders

Functie:
Senior Research Scientist

Mijn belangrijkste onderzoeksgebied is de skillsgerichte arbeidsmarkt. De drie centrale doelstellingen van het lectoraat zijn om bij te dragen aan slimmere mensen, slimmere werkplekken en slimmere regio's.

Onderzoeksgebied

Slimmere mensen, door mensen een vergaand inzicht te geven in de huidige eigen skills (het skillspaspoort) en door te zorgen dat ze meer positieve leerervaringen opdoen. Zo wordt iemand gestimuleerd om zelf de regie te nemen wat betreft een leven lang leren en kansen op de arbeidsmarkt. Slimmere werkplekken, door werken en leren samen te brengen en goede leer- en werkomgevingen te creëren en optimaliseren door beter leerleiderschap. En slimmere regio's, voornamelijk door bedrijven/werkgevers en opleiders te stimuleren om nauwer samen te werken en het menselijke kapitaal beter te benutten, en door te blijven werken aan de ontwikkeling van het menselijke kapitaal voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

Recente resultaten

In de eerste drie jaar van mijn lectoraat hebben we inzichten opgedaan over de belangrijkste principes voor het creëren van een effectieve en sterke leer- en werkomgeving in zogenoemde 'slimme bedrijven'. Dit zijn bedrijven die leren en werken op een dusdanige manier hebben geïntegreerd dat de beschikbare skills optimaal kunnen worden ingezet en ontwikkeld. Op dit moment werken we, aan de hand van 11 ontwerpprincipes, aan de ontwikkeling van dergelijke krachtige leer- en werkomgevingen in de gezondheidszorg en welzijnssector. Samen met Bouwend Nederland, Volandis, Techniek Nederland en OTIB hebben we het Digitaal skillspaspoort voor werknemers in de bouw, infra en techniek ontworpen en getest, waardoor zij een duidelijk overzicht hebben van hun huidige skills en hoe deze zich ontwikkelen. Eind 2022 publiceren we de DSP 2.0-versie van deze innovatie. Vervolgens zullen we deze nieuwe conceptversie verder implementeren en bestuderen. Samen met Saxion, en in opdracht van Instituut GAK, hebben we de eerste inventarisatie en analyse van 100 loopbaanchecks in Nederland uitgevoerd. We ontdekten dat deze instrumenten zelden geschikt zijn voor lager opgeleide mensen, die ze natuurlijk ook heel goed zouden kunnen gebruiken. We beschreven principes voor de 'ideale' loopbaancheck. Deze beschrijving vormt de basis voor ten minste één nieuw onderzoeksproject in 2022 waarin, in samenwerking met Saxion, Hogeschool Zuyd en NOLOC, ideale instrumenten werden ontwikkeld en getest. Samen met FWG stelden we een arbeidsmarktmonitor op voor de zeven UMC's (academische ziekenhuizen) in Nederland. Hiervoor analyseerden en beschreven we onder andere de huidige en toekomstige taken van 49 functies. Nu de informatie voor deze toekomstige taken beschikbaar is voor de werknemers, kunnen zij zien of hun skills en motivatie aansluiten op deze toekomstige functievereisten. Hierna gaan we kijken of deze inzichten werknemers helpen om gericht actie te ondernemen om de benodigde skills te ontwikkelen.

Recente projecten

 • House of Skills (EFRO-ESF, REACT-EU)
 • Instituut GAK – Inventarisatie en analyse van loopbaanchecks
 • Instituut GAK – Skillspaspoorten voor vrij bewegen over de Nederlandse arbeidsmarkt
 • Bouwend Nederland, OTIB, Techniek Nederland – Digitale skillspaspoorten voor vaklieden in de bouw, infra en techniek.
 • SoFoKleS – Arbeidsmarktmonitor UMC

Belangrijkste publicaties

 • Sanders, J., Post, J., Genabeek, J. Van & Ballafkih, H. (2022). Skills als basis voor een nieuwe (re-)integratiepraktijk. Beleid en Maatschappij, 2022 (49) 1, 53-72. doi: 10.5553/BenM/138900692022049001006.
 • Thunnissen, M. & Sanders, J. (2021). Learning and development in the public sector. In: Steijn & Knies (Eds.) Research Handbook on HRM in the Public Sector. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Woudstra, L., Cuperus, J., Nijman, DJ & Sanders, J. (2021). De werkplek als leerplek. Principes voor het ontwerp van een krachtige leerwerkomgeving. Tijdschrift voor HRM, 2021, 4, 77-102.
 • Sanders, J., Kraan, K.O., & Boermans, S. (2018). Duurzame inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werknemers: werken aan competentiebeleving. Gedrag en Organisatie, 2, 31, 151-172.
 • Sanders, J. M. A. F., Dorenbosch, L., & Eerenbeemt, J. (2018). Slim sleutelen aan ‘futureproof’ werk op een arbeidsmarkt in taken. In: A de Lange & S Detaille (eds), Fit for the Future: Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid. Vakmedianet
 • Sanders, J. (2017). Verduurzamen van inzetbaarheid bij lager opgeleid personeel. Tijdschrift voor HRM, 4, 20, 1-22.
 • Sanders, J. (2016). Sustaining the employability of the low skilled worker: development, mobility and work design (Proefschrift). Maastricht: Research Centre for Education and the labour market.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden