Jos Sanders

Functie:
Senior scientist at TNO and professor at HAN University of Applied Sciences on skills-based labour market

Main research area is the skills-based labour market. The Lectorship’s three central aims are to contribute to smarter people, smarter workplaces and smarter regions.

Professorship chair

Skills-based labour market (HAN University of Applied Sciences)

Research area

Smarter people by giving in depth insight in one’s currently available skills-set (skills passport) and through increasing one’s positive learning experiences and through these insights stimulate self-directedness and self-leadership in lifelong learning and sustaining employability. Smarter workplaces by integrating working and learning and creating and optimizing strong working and learning environments by improving learning leadership and smarter regions mainly by stimulating companies/employers and educators to work closely together and make better use of available human capital and by sustaining human capital development for today’s and tomorrow’s labour market.

Top publications

  • Sanders, J., Post, J., Genabeek, J. Van & Ballafkih, H. (2022). Skills als basis voor een nieuwe (re-)integratiepraktijk. Beleid en Maatschappij, 2022 (49) 1, 53-72. doi: 10.5553/BenM/138900692022049001006.
  • Thunnissen, M. & Sanders, J. (2021). Learning and development in the public sector. In: Steijn & Knies (Eds.) Research Handbook on HRM in the Public Sector. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  • Woudstra, L., Cuperus, J., Nijman, DJ & Sanders, J. (2021). De werkplek als leerplek. Principes voor het ontwerp van een krachtige leerwerkomgeving. Tijdschrift voor HRM, 2021, 4, 77-102.
  • Sanders, J., Kraan, K.O., & Boermans, S. (2018). Duurzame inzetbaarheid van laaggekwalificeerde werknemers: werken aan competentiebeleving. Gedrag en Organisatie, 2, 31, 151-172.
  • Sanders, J. M. A. F., Dorenbosch, L., & Eerenbeemt, J. (2018). Slim sleutelen aan ‘futureproof’werk op een arbeidsmarkt in taken. In: A de Lange & S Detaille (eds), Fit for the Future : Handvatten voor toekomstbestendig HRM-beleid. Vakmedianet
  • Sanders, J. (2017). Verduurzamen van inzetbaarheid bij lager opgeleid personeel. Tijdschrift voor HRM, 4, 20, 1-22.
  • Sanders, J. (2016). Sustaining the employability of the low skilled worker: development, mobility and work design (Proefschrift). Maastricht: Research Centre for Education and the labour market.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
NL-2333 BE Leiden