Safety and Security Research

Veilig voelen, veilig zijn. Daar draait het om in onze huidige maatschappij. TNO wil slimmer en kosteneffectiever actuele en toekomstige veiligheidsvraagstukken oplossen in samenwerking met overheden, bedrijven en veiligheidsorganisaties. TNO onderscheidt zich door het bieden van inspirerende oplossingen op basis van ons multidisciplinair en experimenteel onderzoek.

In een rap tempo volgen veranderingen in onze maatschappij elkaar op. Het vergt nogal wat van mens en organisatie om hier goed op in te spelen. Hoe gaan we als maatschappij om met jeugdcriminaliteit, internationalisering van de misdaad, toenemende kwetsbaarheid van de vitale infrastructuur door steeds verdere verknoping en cyber security? Veiligheid wordt steeds complexer. Wij helpen oplossingen te ontwikkelen. Dat betekent veel meer dan techniek: denk aan het trainen van organisaties, professionals en burgers. Maar ook het slimmer inzetten of delen van informatiestromen en het adequaat communiceren in netwerken en nieuwe media is essentieel. Daarnaast een proactief veiligheidsbeleid. Met beproeving van nieuwe concepten in de reële praktijk van zogenaamde livinglabs dragen we bij aan een veilige maatschappij.

IMPACT VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Binnen Safety and Security Research gaat de businessline Society and Resilience in op vraagstukken over nationale veiligheid en crisismanagement, community resilience en efficiënt toezicht. Daarnaast richt de businessline Security and Protection zich op veiligheidsvraagstukken op gebied van opsporing en handhaving, security en grenstoezicht op luchthavens, bescherming en beveiliging van gebouwen en infrastructuur en cyber security.

KRACHTENBUNDELING VOOR VEILIGHEID

Samenwerking is van groot belang voor het snel realiseren van breed gedragen oplossingen van veiligheidsvraagstukken. TNO faciliteert innovatie in gezamenlijke trajecten:
  • In de topsector High tech Systems & Materialen voor consortia van overheden en bedrijven die participeren in de Roadmap Security
  • Clustervorming van veiligheidsgerelateerde bedrijven en organisaties in Den Haag onder de vlag van ‘The Hague Security Delta’
  • Met meer dan honderd partners in circa 50 door de EU financieel gesteunde projecten op het gebied van Security en Safety
Onderwerpen in Safety and Security Research