Olie & Gas

TNO heeft in Europa een erkende positie op het gebied van de ondergrond en ondergrondse bestaansbronnen. We hebben veel kennis over het totale systeem van aardgas en van olievelden en doen uitgebreid CCS- en geothermie-onderzoek. Daarnaast zijn wij een mondiale kennisleider als het gaat om schoon gas uit kolen. Binnen dit innovatiegebied zoeken we naar oplossingen die energielevering efficiënter en fossiele brandstoffen ‘klimaatneutraler’ maken.

Gasrotonde

Dit kan bijvoorbeeld met onze systeemkennis en nichetechnologieën die logistieke oplossingen bieden voor gaswinning en -levering. Hiermee helpen we de ambitie van de overheid verwezenlijken om van Nederland een ‘gasrotonde’ te maken: een belangrijk logistiek knooppunt in Noordwest- en West-Europa voor aardgasproductie, -opslag, -transport en -overslag. Door onze kennis over de complexe ondergrondse velden kunnen we bovendien bijdragen aan winning van marginale gasvoorkomens (unconventional reserves). De Nederlandse overheid moet echter ook de CO2-reductiedoelstellingen voor 2020 halen. Hiervoor ontwikkelt TNO CCS-technologie die de afvang- en opslagcapaciteit ingrijpend vergroot en de kosten hiervan vermindert.

Duurzame energievoorziening

Daarnaast gaan we voor eind 2015 minimaal tien geslaagde ‘showcases’ uitvoeren. Showcases die laten zien hoe we het winningspercentage van (goed bestudeerde) reservoirs kunnen laten toenemen; uiteraard interessant voor oliemaatschappijen. We kunnen gas en olie onder meer winnen uit zogenoemde marginale velden (voorraden uit moeilijk winbare reservoirs in soms extreme omstandigheden). Op deze wijze komen nieuwe gas- en olievoorraden beschikbaar, die de leveringszekerheid vergroten. Deze nieuwe kennis is ook van belang voor de Nederlandse inbreng in internationale samenwerkingsverbanden en voor de Nederlandse toeleverende industrie.

Schoon

Als leider van een nationaal onderzoeksprogramma levert TNO tot slot de benodigde kennis over geothermische elektriciteit. In Nederland willen we uiterlijk in 2030 hiermee minimaal 300 MWe produceren. Met haar onderzoek en technologie draagt TNO bovendien bij aan de productie van 2 GWe aan geothermische elektriciteit in Europa en ontwikkelingslanden. In Europa is dat genoeg voor bijna 5% van de totale elektriciteitsproductie. In ontwikkelingslanden zoals Indonesië, met gunstige geologische condities, is dat aandeel groter.

Contactpersoon

dr. ir. C.B.M. (Chris) te Stroet
088 866 47 56
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?