Cyber Security

TNO innoveert voor een veilige cyberspace. Een cyberspace die veerkrachtig is en bestand is tegen verstoringen en criminaliteit. Een cyberspace die innovatie, de economie én de nationale veiligheid bevordert. Bij overheden, bij bedrijven en bij burgers.

Cyber security is een complex samenspel van vraagstukken, zoals: is de software veilig ontworpen? En hoe zit dat met de hardware? Gaan mensen er veilig mee om? Het gaat niet alleen om techniek, maar ook om menselijk gedrag, om de manier waarop organisaties met hun cyber security omgaan en om de psychische impact van cyberdreiging op maatschappelijk niveau. Kortom, het gaat over de combinatie van mens, organisatie, techniek, proces en besturing. TNO is op verschillende manieren actief in cyberspace bijvoorbeeld om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, de techniek te verfijnen om hacks op te sporen en de bescherming van vitale infrastructuur te verhogen. Wij geloven in een praktische aanpak samen met andere partijen. Dit doen we door te onderzoeken en ontwikkelen, onder andere in ons Cyber Security Lab.

Cyber Security kennis en tools

Door onderzoek, innovatie en vernieuwing kan cyber security stapsgewijs verder worden gebracht. De komende jaren wil TNO daarom samen met partijen uit de gouden driehoek van overheid, kennisinstellingen en bedrijven in meerjarige onderzoeksprogramma’s werken aan integrale oplossingen voor cyber security. Een greep uit onze projectportfolio:

  • Cyber Attack Detector: In dit project ontwikkelde TNO algoritmen die een APT herkennen.
  • Nieuwe dreigingen: Samen met de Stichting Internet Domeinnamen Nederland (SIDN) onderzoekt TNO of het mogelijk is om een algoritme te ontwikkelen om het risico van misbruik van een specifieke internetdomeinnaam in te schatten.
  • Opleiding en Training Cyber Defence via de Cyber Awareness Trainer.

Cyber Security Lab

Het Cyber Security Lab van TNO in Den Haag is een dedicated facility voor innovatief en experimenteel onderzoek. Hier ontmoeten cyberonderzoekers en ontwikkelaars elkaar en vinden demo’s plaats door TNO en samenwerkende bedrijven. Hier onderzoeken we samen met andere partijen en onze opdrachtgevers hoe we de cyberspace het best kunnen beveiligen en veerkrachtiger maken. Voor, tijdens en na een incident. Innoveren in Cyber Security doen wij niet alleen. Daarvoor is nationaal en internationaal intensieve samenwerking noodzakelijk met hogescholen, universiteiten, kennisinstellingen en operationele partijen. TNO is actief lid van een groot aantal samenwerkingsverbanden, zowel binnen als buiten Nederland waaronder het European Network for Cyber Security (ENCS), the Hague Security Delta (HSD), het ICT Innovatieplatform Veilig Verbonden (IIP VV), het Privacy & Identity Lab. Ook participeren we in internationaal waaronder in het EU zevende kaderprogramma voor onderzoek.

Ook samenwerken aan een secure cyberspace? Neem contact op met Robin de Haas

CONTACT OPNEMEN