Ons werk

Circulaire economie Amsterdam Zuidoost snel dichterbij brengen

Vergaande samenwerking tussen de gemeente, bedrijven uit verschillende sectoren, onderwijsinstellingen, het AMC, nutsbedrijven en de ArenA en moet de circulaire economie in Amsterdam Zuidoost snel dichterbij brengen. Dat betekent afval zo veel mogelijk hergebruiken, mede als grondstof voor het opwekken van duurzame energie. TNO werkt met deze partijen aan nieuwe concepten die winst betekenen voor zowel de deelnemende bedrijven als het milieu.

In het programma Zuidoost Circulair streven zij naar een nieuwe aanpak, waarin economische groei en slim gebruik van ruimte en grondstoffen samengaan. Juist in dit gebied met de grote werkgevers, publiekstrekkers als de Amsterdam ArenA en Ziggo Dome, winkelcentra en grote zorgvoorzieningen, is dit een uitdaging van formaat. De transitie naar deze nieuwe economie vraagt om ondernemerschap en innovatie. Met vele duizenden werknemers en zo’n twintig miljoen bezoekers per jaar kan het gebied straks een etalage vormen met tal van innovatieve oplossingen.

Vanaf 2016 is het project in een stroomversnelling geraakt door hernieuwde samenwerking waardoor een reeks initiatieven in gang is gezet. Er is een nieuwe strategie ontwikkeld, onderzoek gedaan en projecten gedefinieerd die op korte termijn al resultaten moeten opleveren.

Kansen verduurzaming geïdentificeerd

Zo heeft TNO een afvalanalyse gedaan om hieruit kansen te identificeren voor een circulaire economie. Daarnaast is een energiedata-analyse uitgevoerd in samenwerking met de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). De studie heeft concrete mogelijkheden voor verduurzaming opgeleverd, zoals duurzame warmteopwerking. Er is een businesscase uitgewerkt om gft-afval lokaal te vergisten en om te zetten in duurzame energie. Verder is er een model gemaakt voor logistieke samenwerking tussen afvalverwerkers. Het nieuwe logistieke model voor afvalinzameling krijgt gestalte in de pilot Cross Chain Control Center (4C)  die mede wordt gefinancierd door de topsector Logistiek. Ook zijn de kansen verkend van een Utility Hub, waarin TNO met marktpartijen nieuwe manieren van opwekken, opslaan en distributie van energie gaat uitproberen. Een van de mogelijkheden is uitwisseling van energie tussen ArenA en ING in Zuidoost.

Proeftuin voor innovaties

Het is de bedoeling om in 2017 de lokale vergisting van gft en swill afval in gang te zetten. Daarvoor is een investering in een nieuwe installatie nodig. Vergisting heeft als voordeel dat het afval in het gebied wordt verwerkt en dus geen onnodig lange afstanden meer hoeft af te leggen. Gebouwen in het gebied en huizen in de omgeving zijn hierdoor te verwarmen. Ook begint dat jaar de praktijkproef met de logistieke samenwerking tussen afvalbedrijven. Dat zal eveneens leiden tot een forse vermindering van het aantal afgelegde kilometers en daardoor minder brandstofverbruik en schadelijke uitstoot.

Het aantal partijen dat zich bij het initiatief Amsterdam Zuidoost aansluit, groeit nog steeds. Het gebied leent zich uitstekend als ‘proeftuin’ voor duurzame innovaties met aantrekkingskracht voor andere partijen en staat dan ook model voor andere regio’s in ons land.

Kennis

Mobility, Logistics & Digitalisation

TNO werkt samen met partners aan het verbeteren van logistieke processen. We ontwikkelen de Smart Data Factory for Logistics. Vanuit deze aanpak maken we de meerwaarde van data delen inzichtelijk voor... Lees verder
Ons werk

Nieuw logistiek model voor inzamelen en recyclen afval

Een circulaire economie en een veel efficiëntere inzameling en recycling van afval. Dat is de doelstelling van het project Cross Chain Control Center (4C) in Amsterdam Zuidoost. Alle gescheiden afvalstromen... Lees verder

Info

Contact
E-mail

Laat je verder inspireren op TNO Insights over Circulaire Economie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.