Ons werk

Bescherming vitale infrastructuur

Op het gebied van informatie- en communicatietechnologie vinden vandaag de dag grote en ingrijpende veranderingen plaats. De ontwikkelingen binnen de ICT-technologie bieden aan de ene kant veel nieuwe mogelijkheden, maar roepen tegelijkertijd vragen op over de kwetsbaarheid van de informatiesamenleving. TNO houdt de vinger aan de pols.

TNO werkt in brede zin aan de beveiliging van informatie, van informatie- en communicatienetwerken tot infrastructuren in brede zin. Aansprekende voorbeelden zijn het onderzoek naar de Bescherming Vitale Infrastructuur en naar kwetsbaarheid van Internet (KWINT). Wij nemen ook deel in Europese projecten of hebben daaraan deelgenomen (ACIP, CI2RCO, VITA, IRRIIS, DIESIS, EURAM, EURACOM, RECIPE).

Studies en publicaties

Recent heeft TNO verschillende studies naar de Nederlandse vitale infrastructuur uitgevoerd of daaraan meegewerkt. Naast de analyse van de situatie, worden in de studies oplossingsrichtingen en beschermingsmaatregelen voorgesteld.

Ons werk

Bescherming en overlevingsvermogen van infrastructuur

Onze maatschappij is gebaseerd op infrastructuur. Daar vallen gebouwen en industriële complexen onder, maar ook tunnels, havens en pijpleidingen. Die infrastructuur is bijzonder kwetsbaar voor de effecten... Lees verder

Contact

Annemarie Zielstra

  • Cyber Security & Resilience
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.