Geologische Dienst Nederland over de grens

Geologische Dienst Nederland (GDN) is onderdeel van TNO en participeert actief in Europese en internationale netwerken en werkt nauw samen met zusterorganisaties wereldwijd. Met hen pakken we gezamenlijk grensoverschrijdende vraagstukken aan, zoals het modelleren van ondergrondse watervoerende lagen of van zandvoorraden in de Noordzee.

We voorzien de Europese Commissie gezamenlijk van geologische informatie voor beleid en strategie. Buiten Europa helpt GDN overheidspartijen met het opzetten van nationale data-archieven. Vrijwel elk land ter wereld heeft een geologische dienst die data beheert en informatie verschaft over de nationale ondergrond en de daarin beschikbare delfstoffen. GDN is een van de zeer weinige organisaties die hiervoor zelf database software – de DINO software suite - hebben ontwikkeld, onafhankelijk van commerciële software-ontwikkelaars. Vooral in de politiek gevoelige olie- en gasmarkt is dit een belangrijk voordeel. GDN maakt deze oplossing nu beschikbaar om overheden te helpen met het opzetten en verder ontwikkelen van eigen National Data Repositories (NDR), en daarmee met het effectieve beheer van het gebruik van ondergrond en de daarin beschikbare grondstoffen. Zo zijn ze niet gebonden aan bepaalde softwareleveranciers en minder afhankelijk van grote oliemaatschappijen.

Naar een 'European Geological Service'

Naast nationale overheden heeft ook de Europese Commissie steeds meer behoefte aan geologische informatie. Er is alleen geen Europese geologische dienst die gegevens op op Pan-Europese schaal kan aanleveren. De vereniging van Europese geologische diensten EuroGeoSurveys voorziet in deze behoefte. In het verleden hebben de gezamenlijke diensten een groot aantal EU-projecten uitgevoerd op het gebied van grondwater, marien beheer, geohazards, energie, afvang en opslag van CO2 (CCS), minerale grondstoffen en informatiemanagement. Momenteel ontwikkelen we binnen EuroGeoSurveys een gezamenlijke strategische onderzoeksagenda, die de basis moet vormen voor een virtuele 'European Geological Service'. GDN heeft in Europese consortia vooral een sterke kennispositie opgebouwd op het gebied van datamanagement en geo-ICT. Deze kennis bouwen we verder uit om een toppositie binnen de geologische diensten in Europa in te nemen.

Samenwerken aan grensoverschrijdende problemen

Voor verschillende toepassingsgebieden is het belangrijk om ook aan de andere kant van de grens te weten hoe de ondergrond is samengesteld en welke processen zich daarin afspelen. Een belangrijk voorbeeld zijn grensoverschrijdende watervoerende lagen (aquifers). Zo heeft GDN samen met verschillende partijen in België en Zuidoost-Nederland binnen het H3O project een grensoverschrijdend geologisch en hydrogeologisch 3D-model ontwikkeld, dat innovatief grondwaterbeheer aan beide kanten van de grens mogelijk maakt. GDN vormt met de geologische diensten van Groot-Brittanië, Ierland, IJsland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland het North Atlantic Geosciences (NAG), waarin we onder meer werken aan een tektonische atlas van de Noordoost Atlantische oceaan. Andere belangrijke internationale samenwerkingsverbanden zijn het Geoscience Information Consortium (GIC), het Open Geospatial Consortium (OGC), en de International Union of Geological Sciences (IUGS).

Roadmap

Geologische Dienst Nederland: voor duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland... Lees verder
Downloads
Geological Survey of the Netherlands

Dr. Paul Bogaard

Contact

Dr. Paul Bogaard

  • Geologische Dienst Nederland; Internationale samenwerking; Europa; EuroGeoSurveys; EU
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.