Geothermie moet een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie, naast andere duurzame bronnen als zon, wind en biomassa. Op termijn kan warmte uit de ondergrond voorzien in een kwart van de warmtevraag door woningen, kantoren en de industrie. In het fieldlab Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) ontwikkelt, test en valideert TNO samen met bedrijven en universiteiten nieuwe putontwerpen, sensortechnologie, nieuwe boortechnieken en materialen om geothermie versneld verder te ontwikkelen.

Op dit moment produceert ons land een kleine vijf petajoule (PJ) aan aardwarmte per jaar. Dat gebeurt door zo’n twintig installaties die vooral bij de glastuinbouw zijn te vinden. Het is de bedoeling dat te vertienvoudigen tot 50 PJ in 2030 en door te groeien naar 200 PJ in 2050. In totaal moet geothermie op meer dan zevenhonderd plekken worden gewonnen. Dat vergt dan wel het slechten van technische barrières die nu het rendabel winnen van aardwarmte belemmeren.

State-of-the-art faciliteiten

Boorinstallatie boven de research put van bijna 400 meter van het innovatielab geothermie RCSG.

In het voormalige Shell-lab, dat TNO met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, provincie Zuid-Holland en gemeente Rijswijk heeft omgevormd tot het RCSG, zijn nieuwe technologieën en productiemethoden ‘full scale’ en 'full size’ uit te testen.

Alle faciliteiten zijn state-of-the-art. Op zware funderingen in een extra hoog gebouw staan installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Een boorinstallatie boven een bijna 400 meter diepe research put, hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar, 3 flow loops, een hydrostatische boorinstallatie en een leidingenstelsel en pompen in het gebouw die zijn verbonden met alle installaties.

Testen onder reële condities

Voor bedrijven in de sector en voor de maakindustrie die componenten levert is het beproeven van nieuwe producten, materialen en technieken een kostbare aangelegenheid. Zij hoeven dankzij het geavanceerde lab niet zelf te investeren in een dure testomgeving. Bijna alle ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen met de reële afmetingen om vast te stellen hoe producten, materialen en componenten zich onder hoge druk of bij extreme temperaturen gedragen op kilometers diepte. Dat maakt het lab uniek in Europa.

Open innovatie met bedrijven en universiteiten

TNO werkt met bedrijven in een open innovatiemodel samen. Rond de verschillende onderzoeksprogramma’s worden consortia gevormd van bedrijven die actief zijn in geothermie, warmteopslag, zoutwinning, machinebouw, leveranciers van componenten en materialen. Daarnaast is er nauwe samenwerking met kennispartners TU Delft en Universiteit Utrecht. Daarbij ligt de nadruk op het terugbrengen van de kosten en het versterken van veiligheid. De projecten zijn divers en worden programmatisch georganiseerd om kennisdelen op domeinen te faciliteren voor het versnellen van innovatie waarbij de commerciële belangen van de partners gewaarborgd blijft.

Enkele voorbeelden

Nieuwe boortechnieken geothermie

Met Huisman GEO, energiebedrijf ENGIE en EBN werkt TNO aan een nieuwe boortechniek, die winning van aardwarmte uit dunne lagen profijtelijk kan maken. Het gaat om het zogeheten multilateraal boren, bekend uit de olie- en gaswinning, waarbij de boor zich in drie richtingen vertakt. De techniek moet nog geschikt worden gemaakt voor het winnen van geothermie. Als dat lukt is de opbrengst in beginsel te verdubbelen. Er zijn proeven voorzien in een 2,5 kilometer diepe aardlaag bij Zwolle. Daaraan voorafgaand wordt de techniek in het lab in Rijswijk tot een diepte van 400 meter getest.

Met een internationaal consortium en een uit Shell voortgekomen Nederlandse start-up gaat een testprogramma van start met een innovatieve, horizontale boortechniek. Deze is zeer geschikt voor de Nederlandse ondergrond en moet de opbrengst fors verhogen.

Smart casing, nieuwe materialen, sensoren en pompen

Boormaterialen zijn onderhevig aan corrosie en degradatie maar op kilometers diepte is lastig vast te stellen wat de conditie van de putconstructie is. Met bedrijven en universiteiten werkt TNO aan smart casing, nieuwe materialen en geïntegreerde sensoren, vergelijkbaar met de moderne sensortechnologie in auto’s. Deze technologieën maken het mogelijk onderhoudskosten te verlagen.

Circulair putontwerp en natuurlijke materialen

Met operators onderzoekt TNO hoe natuurlijke ondergrond materialen zoals klei en zout gebruikt kunnen worden voor het afdichten voor duurzame veiligheid en circulaire puttechnologie.

HYDRAULISCHE WEERSTAND IN WATERTRANSPORTSYSTEMEN VERLAGEN

Een verlaging van de stromingsweerstand in pijpleidingen maakt het mogelijk om kleinere leidingdiameters, kleinere pompen en kleinere geothermische putdiameters te installeren. Dit verlaagt de materiaal- en graafkosten en beperkt de overlast in de woonomgeving voor geothermische stadsverwarming.

Samenwerken?

TNO nodigt ondernemers die actief zijn in geothermie en bedrijven in de maakindustrie van harte uit kennis te maken met het RCSG-lab om hier testen en experimenten uit te voeren met materialen of componenten.

Contact opnemen
Kennis

Versnelde verduurzaming lokale warmtevoorziening

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Dat is het doel dat... Lees verder
Ons werk

Innovatieve boortechniek belooft nieuwe mogelijkheden voor winnen aardwarmte

TNO gaat samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN in het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) onderzoeken of met een innovatieve boortechniek de productie van geothermische warmte uit... Lees verder
TNO Insights

Uniek open innovatielab voor verbeteren technologieën geothermie

24 juli 2019
Bedrijven die direct of indirect actief zijn in aardwarmte kunnen sinds deze zomer gebruik maken van een geavanceerd laboratorium in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om... Lees verder
Nieuws

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

12 februari 2021
De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum. Lees verder
Zie ook
Contact

Ing. Gert-Jan Heerens

  • integriteit
  • fiber
  • ultrasoon
  • instrumentatie
  • downhole