Lange tijd was het aanbrengen van zonnecellen in geluidsschermen technisch wel mogelijk, maar kostte de uitvoering veel geld en was het rendement relatief laag. TNO is er nu in geslaagd een ontwerp te maken dat de functies van geluid weren en energie opwekken optimaal combineert.

Meer info over zonnepanelen in infrastructuur?

Neem contact op met Corry de Keizer

Contact opnemen

De wereldprimeur is voor Solar Highways: een geluidsscherm langs de snelweg van 400 meter lang en vijf meter hoog waarin 1.600 vierkante meter zonnecellen zijn verwerkt die aan beide kanten zonlicht omzetten in elektriciteit. Daarmee krijgt het scherm een tweede functie: naast het weren van geluid ook het produceren van energie. TNO realiseerde deze innovatie in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat. Heijmans Infra bouwde het scherm. De technische haalbaarheid van de integratie van tweezijdige zonnecellen in geluidschermen en de toepasbaarheid daarvan langs snelwegen is onderzocht en bewezen.

Samenwerking met bedrijfsleven

Solar Highways is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. TNO ontwikkelde het prototype van de zonnepanelen in het scherm en verbindt het onderzoek met de praktijk. In dit project is ook de methode ingezet om zonlicht aan de achterkant van zonnecellen op te vangen en in elektriciteit om te zetten. In combinatie met verticale plaatsing levert dat een scala aan nieuwe mogelijkheden op. Behalve geluidsschermen valt onder meer te denken aan zonnepanelen in combinatie met gewasteelt of begroeiing, omdat ze in deze positie nauwelijks ruimte in beslag nemen en andere activiteiten mogelijk houden.

Dunne en flexibele zonnecelmaterialen

Door 32 partijen gevestigd in Nederland, België en Duitsland wordt binnen het project Interreg Rolling Solar gewerkt aan de innovatieve integratie van dunne en flexibele zonnecelmaterialen in wegoppervlakken en geluidschermen, de kosten te verminderen en richtlijnen voor een veilige en duurzame integratie te ontwikkelen. De eerste demonstraties van innovatieve geluidsschermen met de integratie van dunne-film zonnepanelen zijn gerealiseerd in Rosmalen en Genk en worden de komende tijd gemonitord.

Verschillende zonnecel-technologieën

In het SONOB project zijn met projectpartners verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen en getest. De test werd gedaan met twee zonnecel-types op basis van silicium en twee op basis van LSC (luminescent solar concentrator). De schermen zijn ook getest op vandalisme en graffiti-bestendigheid.

Zonnepanelen op geluidsschermen langs spoor

Naast proeven met het integreren van zonnecellen in geluidsschermen langs de snelweg doet TNO ook testen met schermen langs het spoor. Dat gebeurt in samenwerking met ProRail, dat in potentie 500 tot 700 kilometer geluidsscherm voor de opwekking van duurzame energie ter beschikking heeft.

Ons werk

Zonne-energie in wegdek en wegbermen

Zonnepanelen integreren in het wegdek en wegbermen zijn oplossingen voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel... Lees verder
Ons werk

Grote potentie zonne-energie opgewekt op dijken

Lange tijd waren zonnepanelen vooral in één vorm, formaat en kleur verkrijgbaar. TNO is er de laatste jaren samen met partners in geslaagd om PV-elementen te ontwikkelen met vormen en kleurpatronen naar... Lees verder
Ons werk

Zon en infrastructuur: hoe kunnen we onze infrastructuur gebruiken voor het opwekken van zonne-energie?

Een grootschalige uitrol van zonneparken vereist veel open ruimte. Aangezien de open ruimte in Nederland beperkt is en om het gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bekijken we de mogelijkheden... Lees verder
Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?