Het idee bestaat al veel langer, er liggen stapels wetenschappelijk onderzoek die aantonen dat de aanpak werkt, maar nog steeds is ‘Better in, better out’ (BiBo™) geen dagelijkse praktijk in de Nederlandse zorg. Het gaat erom dat patiënten die een operatie moeten ondergaan in een zo goed mogelijke conditie zijn. Dat bespoedigt hun herstel na de ingreep, voorkomt medische complicaties en bespaart enorm aan kosten.

Voor meer informatie ga naar de site van BiBo

Care IQ

Werken aan conditie, voor sneller herstel na operatie

Bibo Innovations, een bedrijf in oktober 2017 opgericht door Maastricht University, Care IQ en TNO, helpt de impasse doorbreken. Met ondersteuning door de ministeries van EZK en VWS moet ‘Better in, better out’ een vanzelfsprekende zaak worden voor patiënten met een risico op vertraagd of onvolledig herstel. Inmiddels hebben vertegenwoordigers van patiënten, partijen in de eerste- en tweedelijns zorg, verzekeraars en andere betrokkenen toegezegd mee te zullen werken aan landelijke opschaling. Ze bereiden een zogeheten ‘health deal’ voor om deze zorginnovatie snel en breed toe te passen.

Conditie verbeteren

TNO heeft in de loop der jaren uiteenlopende onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat de combinatie van vroegtijdige risico-inschatting en voorbereidende conditie-verbetering werkt. Verschillende ziekenhuizen, zoals Nij Smellinghe in Drachten en Gelderse Vallei in Ede, laten in de praktijk zien dat de BiBo™ methode vruchten afwerpt. Vooral kwetsbare patiënten zoals ouderen hebben er baat bij. Een aantal weken voor de operatie beoordeelt een zorgprofessional, meestal de fysiotherapeut, of de lichamelijke conditie van de patiënt aanleiding geeft voor een verhoogd herstelrisico. In samenspraak met huisarts, diëtist en andere eerstelijns hulpverleners wordt bepaald hoe de conditie is te verbeteren door bijvoorbeeld persoonsgerichte training en aangepaste voeding.

Verandering van leefstijl

Dat een persoonsgerichte prevalidatie werkt, is uitvoerig onderzocht en in de praktijk en wetenschappelijk aangetoond. De patiënt doet thuis onder zorgvuldige begeleiding oefeningen en past zijn voedingspatroon aan, om voorafgaand aan de operatie lichamelijk zo sterk mogelijk te zijn. Een gunstig neveneffect lijkt dat ouderen die werden voorbereid op bijvoorbeeld een heup- of knieoperatie zich door de fysieke training ook mentaal beter gingen voelen en hun leefstijl veranderden.

Digitale gegevensuitwisseling

Bibo Innovations brengt partijen bij elkaar om de BiBo™ werkwijze landelijk toe te passen, onder meer door opname in de betreffende richtlijnen. Dat is weer een voorwaarde voor vergoeding door zorgverzekeraars. Daarnaast zijn er organisatorisch grote slagen te maken door betere digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en met patiënten, met inachtneming van alle regels rond beveiliging en privacy. TNO brengt hiervoor de nodige expertise in. Door de samenwerking goed te organiseren wordt persoonsgerichte prevalidatie optimaal effectief.