Het printen van micro-elektronica op superdunne folie biedt ongekende mogelijkheden. TNO werkt bij Holst Centre op de High Tech Campus in Eindhoven met partners aan veelbelovende, innovatieve toepassingen. Er is nu een technologie ontwikkeld om met sensoren over een groot oppervlak op veel plekken tegelijk temperaturen te meten. Batterijen in bijvoorbeeld elektrische voertuigen of laptops zijn zo tot op in de haarvaten te monitoren en ook de gezondheidszorg kan baat hebben bij deze vinding.

Zeefdrukken volstaat

Voor het printen van de sensoren op folie met een ‘dikte’ van rond de honderd micrometer is ook geen geavanceerde en dure apparatuur nodig, want dat kan met de gangbare techniek van het zeefdrukken. In een zogeheten Proof of Concept hebben de experts van TNO op een vel van een bij halve meter hiermee vele honderden sensoren geprint. In plaats van lokaal op één punt temperatuur te meten is nu een groot oppervlak te bestrijken.

Flexibel en flinterdun

De geprinte folie is zowel flexibel als flinterdun, waardoor er een reeks aan toepassingen in het verschiet ligt. Denk aan het meten van de temperatuur op verschillende plekken van het lichaam van een patiënt in een ziekenhuisbed. Of aan het verwerken van sensoren in de kleding van een sporter.

De batterij in een elektrische auto bestaat in feite uit vele duizenden componenten die met deze technologie tot op celniveau zijn te meten. Een zelfde toepassing is denkbaar in laptops om oververhitting in een vroeg stadium te detecteren. De technologie kan ook uitkomst bieden in allerlei industriële processen waarin temperatuur een cruciale factor is.

Stabiel, nauwkeurig in extreme temperaturen

De techniek met geprinte sensoren op flexibele folie zal in de toekomst het meten van temperaturen in apparaten en machines via chips op printplaten gaan vervangen. Die hebben als belemmering dat ze door hun dikte veel minder goed toepasbaar zijn in apparaten waar elke tiende of honderdste millimeter telt.

De geprinte sensoren hebben juist het voordeel dat ze potentieel zeer stabiel kunnen zijn, heel nauwkeurig meten en een brede range temperaturen van koud tot warm aankunnen. Die combinatie maakt deze technologie uniek in de wereld. Behalve voor temperatuur leent deze zich in beginsel ook voor het meten van andere grootheden als vocht of druk in een geïntegreerd geprint systeem.

Verder optimaliseren

TNO is nu bezig de technologie verder te optimaliseren en in een Proof of Principle aan te tonen dat deze op grotere schaal toepasbaar is. Het idee is de technologie marktrijp te maken in een spin-off. Daartoe werkt TNO Technology Transfer nauw samen met venture builder HighTechXL op de High Tech Campus. Er zijn al gesprekken gaande met potentiële klanten in automotive en gezondheidszorg.

Geïnteresseerd in deze technologie?

Ga in gesprek om dit tot marktrijpe toepassingen te ontwikkelen

Stuur e-mail
Ons werk

TransBiometrics

Van vingerafdruk naar herkennen aderen onder de huid. Lees verder
technologypage

TechTransfer Projecten

Ons doel is om hoogwaardige innovaties versneld naar de markt te brengen en daarmee toegepast onderzoek te vertalen naar praktische toepassingen in de buitenwereld. Wil je meer weten over de technologie... Lees verder
Contact

Drs. Rolph Segers MSc

  • Technology Transfer
  • Startups
  • Spin-Offs
  • Corporate Venturing