De gezonde stad: bereikbaar, veilig en vitaal

Thema:
Stedelijke mobiliteit en leefomgeving

Een gezonde stad is een omgeving waar je prettig, veilig en gezond woont en werkt. Een stad die uitnodigt tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. Door de juiste maatregelen kunnen stakeholders gezamenlijk een gezonde stad vormgeven. Met handige instrumenten geven wij je inzicht in de uitdagingen en adviseren over de beste oplossingen.

Zo ontwikkelden we de tool Urban Strategy. Door een digitale kopie te maken van de stad (digital twin) is het mogelijk om de effecten van beleidsinterventies te toetsen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de leefbaarheid van de stad als er een rotonde wordt aangelegd, of als van een drukke doorgaande weg plots een eenrichtingsstraat gemaakt wordt?

Informatie visualiseren met Urban Strategy

Urban Strategy helpt bij ruimtelijke planvorming, door informatie in kaarten en grafieken interactief weer te geven. Vervolgens kun je de impact voorspellen van ruimtelijke beleidskeuzes op de luchtkwaliteit, geluidshinder, kosten, en gezondheid. Door een set van basisindicatoren wordt duidelijk waar wel of geen beleid nodig is. In werksessies met stakeholders speel je met verschillende oplossingen, door effecten op diverse indicatoren inzichtelijk te maken. Zo zie je direct of maatregelen het gewenste resultaat opleveren.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Urban Strategy voor jouw stad? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden voor een werksessie/workshop te bespreken.

Oplossing voor complexe uitdagingen

Urban Strategy is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, planologen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen. Het helpt nieuwe situaties te verkennen, ontstane situaties te evalueren en integrale oplossingen voor complexe knelpunten te vinden. Daarnaast verkort het de doorlooptijd van projecten aanzienlijk. Een proces dat voorheen maanden kon duren, doorloop je nu in enkele dagen.

Werkwijze Urban Strategy

Urban Strategy bestaat uit 2 componenten: geavanceerde software en deskundige, betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening van TNO. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • We helpen bij het invoeren van de benodigde gegevens, zoals actuele digitale kaarten, verkeersstromen en demografische gegevens.
  • We begeleiden bij het variëren met variabelen, zodat je ziet welke gevolgen een aanpassing heeft voor bijvoorbeeld de verkeersintentsiteit, de luchtkwaliteit, geluidslast en externe veiligheid. Denk aan een aanpassing zoals de aanleg of verbreding van een weg of de bouw van een kantoorgebouw.
  • We helpen bij het correct interpreteren van de resultaten. Urban Strategy maakt inzichtelijk waarom het ene alternatief beter is dan het andere en helpt plannen helder en overtuigend te presenteren.

Urban Strategy is in de praktijk al succesvol ingezet, bijvoorbeeld in het Rotterdamse havengebied en bij de verbreding van de A1 bij Muiden.

Bovenaanzicht van een stad gevisualiseerd door Urban Strategy
Voorbeeld van een visualisatie door Urban Strategy

TNO helpt onderbouwde beleidskeuzes te maken

We helpen graag bij het bereiken van je doelstellingen op weg naar een gezonde stad. We kunnen bijdragen op het gebied van:

  • uitvoeren van benchmarkmeting over gezonde verstedelijking, inclusief passend advies over de beste aanpak
  • simuleren van het effect van stedelijke maatregelen in samenhang met andere belangen
  • ondersteunen van het besluitvormingsproces met verschillende belanghebbenden
  • advies over de effectiefste maatregelen

Samenwerkingsverband AMS

Door toenemende verstedelijking hebben steden te maken met uitdagingen rondom duurzaamheid, kwaliteit van leven, hulpbronnen en voedselzekerheid. Grootstedelijke oplossingen vragen om samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, steden en burgers. Het Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions, oftewel AMS, is een netwerk van partners uit diverse disciplines, waaronder TNO. De kern wordt gevormd door TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology. Dankzij de samenwerking tussen de deelnemende partners kan de stad worden bekeken vanuit een multidisciplinair perspectief. AMS is een open platform waarin partijen welkom zijn om deel te nemen.

Meer informatie over Samenwerkingsverband AMS tonen verbergen

Bij AMS ontwikkelen en valoriseren ingenieurs, ontwerpers, digitale ingenieurs en natuur- en sociale wetenschappers gezamenlijk interdisciplinaire grootstedelijke oplossingen. Ook wordt talent opgeleid. AMS richt zich op toegepaste technologie in stedelijke thema’s zoals water, energie, afval, voedsel en data.

Wij ontwikkelen hiervoor modules voor nader onderzoek van datastromen binnen steden. Deze datastromen worden in beeld gebracht en dat maakt analyse en nieuwe inzichten mogelijk. Deze visualisaties zijn een krachtige bron van nieuwe samenwerking en innovaties met partners binnen AMS. Ook faciliteert het wereldwijde samenwerking tussen steden.

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Bereikbare en leefbare steden met digitalisering

Informatietype:
Artikel
Welke effecten hebben duurzaamheid en digitalisering op vervoer in de stad en de metropoolregio? Bekijk onze integrale modellen en data.

Hoe sturen we automatisch rijden in de juiste richting?

Informatietype:
Artikel
Levert automatisch rijden een bijdrage aan schonere, veiligere, efficiëntere mobiliteit? Met kennis en modellen helpen wij om de juiste keuzes te maken.

Slimmer op pad met Mobility as a Service

Informatietype:
Artikel
Mobility as a Service (MaaS) is het via slimme diensten combineren van allerlei vormen van vervoer, om snel en eenvoudig van A naar B te reizen.

TNO en Goodyear samen op zoek naar betere en ‘intelligente’ ABS-banden

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2021

Als het ABS-systeem van een auto ingrijpt bij een remactie, zoekt het systeem naar het maximale remvermogen van het voertuig gegeven de omstandigheden, het wegdek en de banden. Door de wielen net niet te laten blokkeren is de wrijving van een beperkt aantal vierkante centimeters rubber met het wegdek en daarmee het remvermogen maximaal, terwijl het voertuig bestuurbaar blijft.