nieuws

TNO brengt met Urban Strategy effecten stedelijke planning Amsterdam in kaart

13 nov 2018

Aan de vooravond van de Smart City Expo World Congress in Barcelona toonden TNO en Amsterdam de eerste resultaten van de toepassing van stedelijke planningstool Urban Strategy. Voor een internationaal publiek van innovators lichtten zij toe hoe dit interactieve instrument helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen rond de complexe uitdagingen waar steden voor staan.

Wilt u meer weten over het inzetten van Urban Strategy voor complexe uitdagingen?

Neem dan contact met ons op

e-mail

Uitstootvrij in 2025

Gemeente Amsterdam streeft er naar om uitstootvrij te zijn in 2025. De stad staat voor uitdagingen rond verschonen van de lucht, uitbreiding van de stad en wegen met bijbehorende (weg) werkzaamheden. De uitbreiding van milieuzones, toepassing van slimme logistiek en verdere stimulering van de fiets, zijn mogelijke maatregelen om gebiedsgericht toe te gaan passen.
Daarbij komt de sterke groei van de stad, waardoor het gebruik van de ruimte en de bereikbaarheid van de stad verder onder druk komen te staan. De gemeente heeft de ambitie om groene koploper van Nederland en Europa te worden en zet innovatie, creativiteit en ondernemerschap in om deze stap gezamenlijk te maken.

Beslissingsondersteuning voor stedelijke uitdagingen

Gemeente Amsterdam zet Urban Strategy samen met TNO in voor het vinden van oplossingen voor de complexe uitdaging om de CO2-uitstoot, de luchtkwaliteit, geluidshinder en verkeersoverlast door wegwerkzaamheden aan te pakken, en de groeiende stad leefbaar te houden.
Urban Strategy, een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming, toont de huidige situatie in de stad op een kaart. Het  laat snel en interactief zien wat er gebeurt als je een scenario toepast. Zo is bijvoorbeeld vooraf te zien welke impact de groei van een stadswijk kan hebben op de bereikbaarheid en welke geluidshinder het mogelijk geeft. En welke effecten verwacht mogen worden van diverse varianten van milieuzones op de luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Ook bij het plannen van grootschalige wegwerkzaamheden, zoals bij de Zuidas, helpt Urban Strategy om vast te stellen in welke mate gekozen maatregelen (zoals pendelbussen en een Park and Ride) bijdragen aan de bereikbaarheid. Hierdoor kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden.

Effecten van maatregelen in kaart

Als daadwerkelijk een maatregel wordt uitgevoerd, brengt Urban Strategy ook de effecten in kaart door gegevens te monitoren. De scenario’s worden doorgerekend en vergeleken op de verschillende KPI’s (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid, verkeershinder). Daarmee kan geleerd worden: welke maatregel heeft welk effect. Gemodelleerde en gerealiseerde effecten kunnen worden vergeleken.

Amsterdam en TNO zijn gestart met de eerste toepassing van Urban Strategy op stedelijke vraagstukken. Bekijk hieronder het filmpje.

Nieuws
Contact

Ir. Natascha Agricola

  • publiek-private samenwerking
  • gemeente
  • provincie
  • regio
  • smart cities

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.