Jan Maarten Schraagen

Jan Maarten Schraagen

Functie:
Professor Applied Cognitive Psychology
Jan Maarten Schraagen

De doelstelling van deze leerstoel is het onderzoeken van de kenmerken en kwaliteiten van veerkrachtige teams en organisaties en de integrale rol die technologie daarbij speelt.

Onderzoeksgebied

In lijn met de High Tech Human Touch-filosofie van de UT wordt bij deze leerstoel de invloed onderzocht van instabiele technologieën op de prestaties van 'joint cognitive systems' (gecombineerde-cognitiesystemen). Er zal in de toekomst sprake zijn van krachtigere technologische ondersteuning, mogelijk gemaakt door vooruitgang op het gebied van artificiële intelligentie, robotica en big data. Elke vorm van technologische ondersteuning heeft echter zo zijn grenzen wat betreft de omstandigheden waarin deze kan werken. We moeten weten wat de invloed is van het systeemontwerp op de menselijke prestaties als deze grenzen van de functionaliteit worden overschreden en welke richtlijnen er beschikbaar zijn voor het ontwerp van joint cognitive systems zodat deze veerkrachtig zijn als de grenzen van de functionaliteit worden overschreden. De doelstelling van deze leerstoel is het onderzoeken van de kenmerken en kwaliteiten van veerkrachtige teams en organisaties en de integrale rol die technologie daarbij speelt. Mijn ambitie is om een beter inzicht te krijgen in de structurele communicatiedynamiek die teams op de lange termijn veerkrachtig maakt bij afwijkende situaties en dit inzicht gebruiken om daaruit trainings- en ontwerpaanbevelingen af te leiden.

Recente resultaten

  • Hoe passen teams hun communicatieprocessen aan in kritieke situaties? Ik heb hierbij niet gekeken naar kritieke situaties die een paar minuten duurden, maar me gericht op situaties die meerdere uren aanhielden. Ik bestudeerde een team voor pediatrische hartchirurgie gedurende een groot aantal chirurgische ingrepen van variërende ernst, en ook het Mission Control-team van de beroemde Apollo 13-missie, geleid door Flight Director Gene Kranz.
  • Met behulp van geavanceerde technieken voor relationele gebeurtenismodellering kwam ik erachter dat dergelijke veerkrachtige teams hun communicatiestructuren alleen in de meest kritieke situaties afplatten. In alle andere situaties behouden ze hun vaste rollen en gebruiken ze zo lang mogelijk closed loop communicatie.
  • Het is goed als teams hun vaste communicatiepatroon blijven gebruiken als er meer van ze wordt gevraagd. Zo stroomt de informatie steeds goed door en weet iedereen precies wat de situatie is. Als ze overvraagd worden, beginnen er echter lacunes te ontstaan en moeten teams hun communicatiestrategieën aanpassen. Een grotere focus op het delen van informatie en minder centralisatie lijken de gebruikelijke strategie te zijn binnen uitmuntende teams in uiterst kritieke situaties.

Begeleiding van promovendi

  • Erika van Wijk (financiering vanuit Tech4People UT)
  • Lida David (PhD-beurs; financiering vanuit UT)

Belangrijkste publicaties

  • Ward, J.M.C. Schraagen, J. Gore, & E.M. Roth (eds.), “The Oxford Handbook of Expertise”. Oxford: Oxford University Press, 2019.
  • Z. David & J.M.C. Schraagen, “Analysing communication dynamics at the transaction level: The Case of Air France Flight 447”, Cognition, Technology & Work, 20(4), 637-649, 2018
  • W. Siegel & J.M.C. Schraagen, „Beyond procedures: Team reflection in a rail control centre to enhance resilience”, Safety Science, 91, 181-191, 2017

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg