Noa Te Duits

Functie:
Scientist Innovator, onderzoeker integrale duurzaamheid gebouwde omgeving

Bij TNO richt ik me op integrale duurzaamheid in de gebouwde omgeving, met focus op emissieloos bouwen en circulaire en biobased energierenovaties. Mijn onderzoek omvat de impact van innovatieve keuzes (wat betreft materiaal, methode en proces) op diverse prestatie-indicatoren, zoals emissiereductie. Ik werk ook aan het ondersteunen van geïntegreerde ruimtelijke besluitvorming voor beleid en praktijk.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft