Geologische Dienst Nederland: voor duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland (GDN) doet daar daarom al ruim 100 jaar onderzoek naar. De resultaten staan in databases die voor iedereen toegankelijk zijn. Tirza van Daalen, directeur Geologische Dienst Nederland is daar trots op: “Nergens ter wereld is zoveel kennis van de bodem als in Nederland.”

Kennis delen

Met al die kennis adviseert de GDN overheid en bedrijven over het duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond. Als ‘huislab’ van het ministerie van Economische Zaken adviseren wij bijvoorbeeld over de aardbevingen door gaswinning in Groningen.  Via de website www.dinoloket.nl kan iedereen de gegevens van de Geologische Dienst gratis raadplegen. Daarnaast is er het Centraal Kernhuis in Zeist, waar monsters uit boringen, gezet op land of op zee, te zien zijn. Ook het grootste deel van dat boormateriaal is vrij opvraagbaar voor onderzoek.

Rekenmodellen

Om de enorme hoeveelheid gegevens om te zetten in bruikbare informatie  hebben wij rekenmodellen ontwikkeld. Het REgionaal Geohydrologisch InformatieSysteem (REGIS-II) is daar een van. Hiermee kunnen we zien welke lagen van de aarde goed of slecht water doorlaten. Gemeenten gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld bij beslissingen over vergunningen. We ondersteunen met onze rekenmodellen ook bedrijven bij de planning van het beheer en gebruik van de ondergrond, inclusief het grondwater.

4D-model

Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst voor ons is het omzetten van tweedimensionale dwarsdoorsneden van Nederland naar drie- en zelfs vierdimensionale doorsnedes. Er zijn al grote gebieden in 3D, maar nog lang niet alles. De vierde dimensie is de tijd, je kan dan zien hoe de samenstelling van de bodem verandert. Deze 3D en 4D informatie is essentieel om betere voorspellingen te doen van de diepe ondergrond, waar misschien duurzame energiebronnen aan te boren zijn.

“Wat wij hier doen bij TNO is echt uniek en wordt daarom gebruikt door overheden en bedrijfsleven”, zegt Tirza van Daalen. “Nergens ter wereld is er zoveel kennis van de bodem als in Nederland.” Dit komt volgens Van Daalen mede omdat de medewerkers van de Geologische Dienst hun werk met zo veel toewijding en enthousiasme doen. Zij zien geologie als een enorme puzzel die ze willen oplossen. “De ondergrond inzichtelijk maken, dat is een fascinerend vak”.

Gebruik maken van de kennis van de Geologische Dienst? Neem contact op.
Wilt u de verschillende aardlagen bestuderen? Bekijk de database van de Geologische Dienst.

Aan de hand van acht innovatieprogramma’s is ECN part of TNO in april 2018 begonnen als het nieuwe centre of excellence voor energievraagstukken. De acht programma’s zijn volop in ontwikkeling. Vanaf 1 juli is op TNO.NL de nieuwe website ECN part of TNO met de nieuwe uitgewerkte innovatieprogramma’s online. Tot 1 juli staan de -niet aangepaste innovatieprogramma’s (nu roadmaps) en bijbehorende projecten- online.

Meer weten over onze rol in de energietransitie?

Download de TNO Energievisie 2030 of neem contact met ons op.

TNO Energievisie 2030
Nieuws

Lustrumjaar ‘100 jaar geologie in kaart’ van start

25 mei 2018
Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, opende op 24 mei 2018 officieel zijn lustrumjaar 100 jaar geologie in kaart. Een bijzondere mijlpaal: 100 jaar geleden is gestart met het systematisch... Lees verder
Nieuws

Beïnvloeden aardbevingen het grondwater in Groningen?

14 oktober 2016
Van natuurlijke aardbevingen is bekend dat ze een groot effect kunnen hebben op het grondwaterpeil. Wij hebben gekeken of dit ook geldt voor de aardbevingen die de laatste jaren zijn opgetreden in Groningen... Lees verder
Nieuws

Goed nieuws voor wijn van Nederlandse bodem

13 november 2015
Hoewel onderzoek van de Geologische Dienst Nederland van TNO zich vaak richt op de diepe ondergrond, hebben de onderzoekers van TNO ook heel veel kennis van de bodem direct onder onze voeten.  2015 is... Lees verder

Downloads

Drs. Tirza van Daalen

Contact

Drs. Tirza van Daalen

E-mail

ECN part of TNO

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.