Duurzaam Bouwen

De gebouwde omgeving is een cruciale sector voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen en de lifecycle van gebouwen en infrastructuur verbeteren. Door innovatie en onderzoek draagt TNO op de volgende manieren bij aan duurzaam bouwen.

Materiaalverbruik, CO2-uitstoot en energiegebruik verlagen

Samen met marktpartijen zorgt TNO ervoor dat de bouwsector in 2050 substantieel minder energie verbruikt voor de realisatie van gebouwen en kassen, substantieel minder materialen verbruikt en bij het materiaalgebruik substantieel minder CO2-uitstoot. Voor alle drie de aspecten wordt in 2015 al een aanzienlijke reductie verwezenlijkt in pilotprojecten met nieuwe bouwmaterialen die TNO samen met externe partijen heeft ontwikkeld.

Beter bouwen, beheren, renoveren en onderhouden

Samen met externe partners heeft TNO in 2015 een aantal nieuwe concepten ontwikkeld voor bouwen, beheren, renoveren en onderhouden van gebouwen en wijken. Deze verbeteren de milieuprestaties, verkorten de bouwtijd, verbeteren de kwaliteit voor gebruikers en verlagen de totale kosten gedurende de gehele levensloop. Systeemintegratie speelt hierin een belangrijke rol.

Verbetering van de infrastructuur

Met materialen, constructies en verbeterde testmethoden die TNO heeft ontwikkeld, kan de bestaande infrastructuur worden verbeterd en de levensduur ervan worden verlengd. De nieuwe infrastructuur krijgt dan een duurzamer karakter. TNO ontwikkelt een wereldwijd trendsettende aanpak voor een duurzame en klimaatneutrale (nieuwe en bestaande) infrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen en leidingen). Dat betekent winst voor onderhoud, minder verontreiniging bij gebruik, beter materiaal- en energiegebruik, meer flexibiliteit en minder omgevingshinder bij bouw en gebruik.

Contactpersoon

dr. H.M.E. (Henk) Miedema
088 866 83 88
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?