Verbetert en versnelt sporenonderzoek bij verkeersongeval

Een verkeersongeval zorgt voor veel vertraging en het verkeer moet dan rekening houden met onverwachte langere reistijden en files. Het 3DIAS (3-Dimensional Incident Analysis System) project van TNO en Geodelta is er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer. Vier prototypes van dit systeem zijn eind december 2012 gereed.

Uit het laatste onderzoek van TNO voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat blijkt dat veel tijdswinst te behalen is door het verbeteren en versnellen van het sporenonderzoek. Daarnaast levert het ook significante opbrengsten op (ca. 40 miljoen Euro in 2020 aan bespaarde voertuigverliesuren). Dit onderzoek zorgde ervoor dat het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) van Rijkswaterstaat en Geodelta in 2006 het Research and Development traject 3DIAS startte. In de afgelopen jaren heeft TNO in samenwerking met technisch advies bureau Geodelta en met financiering van VCNL een Proof of Concept voor het 3DIAS systeem ontwikkeld. Dit systeem zorgt ervoor dat ongevalsporen snel vastgelegd en geanalyseerd kunnen worden.

Prototypes

TNO is projectleider en is contactpersoon voor het Verkeercentrum Nederland van Rijkswaterstaat. In de voorbereidende fase hebben wij veel werk verzet bij het ontwikkelen van het concept en het samenbrengen en motiveren van de betrokken partijen (politie, Nederlands Forensisch Instituut, Openbaar Ministerie, VCNL). In 2009 is met de presentatie en test van de ‘3DIAS-Proof of Concept’ een belangrijke mijlpaal in het doorlopen traject succesvol afgesloten. In overleg met Politie, VOA (Verkeersongevallen Analyseteams) en VCNL (Projectbureau Incident Management) is besloten om 4 prototypes te maken op basis van de ontwikkelde methodiek. Wij verwachten dat de prototypes eind december 2012 gereed zijn. De 3DIAS-prototypes brengen op de plaats ongeval de situatie driedimensionaal in kaart, vervolgens wordt op het Verkeersongevallenanalyse kantoor de ingewonnen data verwerkt tot een 3D model en wordt er een gestandaardiseerde tweedimensionale situatietekening van de plaats ongeval gemaakt.

Handleidingen en instructiemodules verstrekken we aan de Verkeersongevallen Analyse medewerkers zodat zij kunnen omgaan met het systeem bij het sporenonderzoek en het maken van het dossier voor het OM die vervolgens de schuldvraag vaststellen.

Resultaat

In de laatste fase van het 3DIAS project leveren TNO en Geodelta aan VCNL 4 prototypes van het systeem en we ontwikkelen een opleidingsmodule. Vier Verkeersongevallen Analyseteams (VOA’s) van de politie testen gedurende de laatste fase van het project de prototypes in de werkomgeving op geschiktheid. Als de prototypes goed bevonden zijn dan kan het systeem op de vrije markt worden aanbesteed.

Contactpersoon

M. (Martijn) de Kievit
088 866 31 82
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?