Publicaties

Praktijkoplossingen om zwaar werk lichter te maken

Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel. Hierdoor kunt u op langere termijn efficiënter werken en kosten besparen. Fysiek zwaar werk belemmert de...Lees meer»

Implementatie handreiking ondersteuning bij CHF

EhealthNu (Achmea, Menzis, Rabobank, Philips, KPN en TNO) heeft zich sinds 2009 ingezet voor het opschalen van eHealth toepassingen, onder andere bij telemonitoring voor chronisch hartfalen. Na het slechten van barrières...Lees meer»

Werkgevers Enquête Arbeid 2012 (WEA 2012)

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoo...Lees meer»

Snel en wendbaar in de maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk....Lees meer»

Arbobalans 2012

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gev...Lees meer»

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012

Eind 2012 voerden TNO en CBS de negende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 25.000 werknemers deden mee aan dit onderzoek dat financieel wordt ondersteund door het ministerie van SZW....Lees meer»

Evaluatie naleving en effectiviteit private grenswaarden stoffen

Nederlandse bedrijven waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zijn verplicht zelf een grenswaarde vast te stellen voor de maximale blootstellingsconcentratie, voor iedere stof waarvoor de overheid geen grenswaarde ...Lees meer»

Gladheidsbestrijding en werktijdenregelingen

Afvalinzamelings- en reinigingsbedrijven en gemeenten ervaren in strenge winters knelpunten in het combineren van gladheidsbestrijding en de arbeidstijdenwetgeving. Met name het inroosteren van medewerkers in de gladheid...Lees meer»

Topprestaties in de maakindustrie; tweede druk

De oplage van de eerste druk van het boekje 'Topprestaties in de maakindustrie' wist in korte tijd haar weg te vinden naar bestaande en toekomstige relaties, brancheorganisaties en intermediairs. Ook de zojuist verschene...Lees meer»

Het Verschil Maken

We laten zien dat er, ondanks harde concurrentieverhoudingen, ondernemers zijn die willen investeren in personeel dat niet onmiddellijk maximaal inzetbaar is. Afhankelijk van hun aanpak blijkt het goed mogelijk om relat...Lees meer»

1 2
Niet gevonden wat u zocht?