Circulaire bouw biedt kansen voor minder materiaal gebruik

Hoe vervangen we binnen een paar jaar 10 tot 20% van de toegepaste bouwmaterialen door gerecyclede materialen? En hoe bereiken we tegelijk 30% CO2-reductie door de vraag naar nieuwe materialen met 80% te reduceren? Samen met overheden en de industrie maakt TNO zich sterk voor circulaire bouw.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van circulaire bouw?

Neem contact op met Mark van Ommen

Contact

Nederland circulair in 2050

Circulaire bouw

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te dan stoten t.o,v het jaar 1990 en in 2050 zelfs 95% minder.

In ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie beogen om te buigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Om dit te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en mijlpalen stellen. Het tussendoel is ambitieus maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.

Innovatieve duurzame oplossingen

TNO draagt op uiteenlopende manieren bij aan de circulaire aanpak. In duurzame projecten voor de publieke en private bouw en infra beoordelen we innovaties, maken we inzichtelijk waar kansen liggen en brengen we de mogelijkheden voor recycling, levensduurverlening en circulair ontwerp in kaart. Verder bedenken we innovatieve oplossingen voor een ecosysteem van duurzame materialen en technologieën met minder milieu-impact.

Duurzame projecten

Een voorbeeld van onze aanpak is de database Bouwmaterialen in Beeld (BOB), een database die letterlijk de bouwmaterialen in de gebouwde omgeving in beeld brengt. Met C2C ExpoLAB werken we aan de Residual Value Calculator, een rekenmodel dat inzicht geeft in de financiële restwaarde van bouwproducten. En met onze Next Generation Impact Assessment kennis maken we de impact van onder andere (circulaire) bouwmaterialen inzichtelijk.


Residual Value Calculator

TNO Insights

Waarom een circulaire economie zonder data niet van de grond komt

31 januari 2020
Veel grondstoffen zijn eindig. Het veelvuldig gebruik ervan past niet meer binnen onze huidige klimaatambities. In een circulaire economie werken verschillende sectoren met elkaar samen om grondstoffen... Lees verder
Circulaire Economie
Contact

Ing. Mark van Ommen MBA