Plastics zijn belangrijk voor onze economie en ons dagelijks leven. Tegelijk zijn er uitdagingen voor milieu en gezondheid. TNO maakt zich sterk voor de transitie naar circulaire plastics. Met onze expertise in Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) nemen we de gehele keten onder de loep, van de invloed van scenario’s op CO2-uitstoot en materiaalgebruik tot gezondheid en economische haalbaarheid.

Wilt u meer weten over dit onderzoek van TNO?

Neem contact op met Pieter Imhof.

Neem contact op!

In 2018 is de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie goedgekeurd. Zo moeten uiterlijk in 2030 alle kunststofverpakkingen kunnen worden hergebruikt of recyclebaar zijn.

De Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en milieuorganisaties maken daar onder andere werk van met het Plastic Pact. Daarin is afgesproken om in 2025 20 procent minder plastic te gebruiken en over 6 jaar 70 procent van alle eenmalige plastics zonder kwaliteitsverlies te recyclen en 25 procent recyclaat te gebruiken in nieuwe plastic producten.

Rationaliseren van de emotie

TNO helpt de ambities te realiseren. Daarbij hoort ook het rationaliseren van de emotie. Is het bijvoorbeeld altijd beter om plastic tasjes te vervangen door katoenen exemplaren? Bij de productie van katoen wordt tenslotte veel water gebruikt en ontstaat fijnstof. Bovendien is daar land voor nodig en vaak ook pesticiden. Zolang we routes ontwikkelen die plastic steeds opnieuw in de keten brengen, is plastic een prima product. De uitdaging ligt in het efficiënt gebruiken, ophalen, inzamelen en recyclen.

LCA en LCC

Deze uitdaging pakken we op met onze expertise in Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC). Op die manier ondersteunen we overheden, consortia, brancheorganisaties en multinationals bij hun beslissingen. Denk aan de optimale route om CO2-emissies te verlagen, de hoeveelheid gerecyclede plastics te verhogen en fossiel grondstofgebruik te verminderen. Daarbij richten we ons op 2030, maar ook op internationale trends en toekomstscenario’s tot 2050.

Kennis van recyclingtechnieken

Analytische gegevens onderbouwen we met technologische kennis van alle actuele recyclingtechnieken die we ook deels intern ontwikkelen. Die unieke combinatie stelt ons in staat om modellen te bouwen die de duurzaamheid van scenario’s doorrekenen en bijdragen aan het nemen van onderbouwde beslissingen. Zo slaat TNO, veelal samen met andere nationale en internationale kennisorganisaties, de brug tussen alle spelers in deze complexe keten.

Voorbeelden van onze inzet zijn de publiek-private samenwerking Brightsite en het transitieteam Kunststoffen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook deden we recent een techno-economische studie naar chemische recycling voor het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en voltooiden we een LCA-studie voor matrassen- en composietrecycling, op basis waarvan de klant een duurzame keuze kan maken.

Contact

Dr. Pieter Imhof