Ons werk

Serious gaming logistiek leidt tot innovatieve oplossingen

Zet partijen in de logistieke sector, liefst met conflicterende belangen, samen aan een serious game en je krijgt innovatieve oplossingen die aan de teken- of vergadertafel nooit waren bedacht.

“We kunnen als TNO prachtig onderzoek doen en interessante rapporten schrijven, maar in dit geval blijkt het in de praktijk spelen van een serious game juist een schot in de roos”, zegt TNO-expert Jaco van Meijeren. TNO is al jaren bezig met het versnellen van innovaties in de logistiek door marktpartijen, overheden en beleidsmakers samen te brengen. Serious gaming blijkt een doeltreffende manier om samenwerking en vertrouwen te creëren tussen deze partijen. Door samen te spelen kunnen ze in een veilige omgeving testen wat de gevolgen zijn van keuzes die ze afzonderlijk of gezamenlijk maken. Het spelelement zorgt voor enthousiasme en betrokkenheid waardoor er een open discussie ontstaat waarin creatieve en innovatieve oplossingen worden bedacht. Door deze discussie te verweven in  de verschillende spelrondes kunnen de partijen hun eigen oplossingen direct in een veilige omgeving toetsen. Dankzij het  duidelijke overzicht van acties en gevolgen tijdens het spel wordt ook duidelijk dat alle partijen uiteindelijk gebaat zullen zijn bij een goede samenwerking. Door zelfstandig tot die inzichten te komen tijdens het spelen van de games, maakt dit veel meer indruk dan wanneer TNO deze op papier had verstrekt.

Paper: Serious gaming voor de logistiek - Voorbereiden op de toekomst

Lees de paper

Gaming voor synchromodaal vervoer

De eerste grootschalige serious game waarbij logistiek centraal staat is Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen, of kortweg IDVV. Dankzij het ontwikkelde simulatiemodel konden deelnemers letterlijk spelen met vernieuwende concepten in de binnenvaart. Kort daarna speelde TNO in op dit succes door een game op het gebied van synchromodaal vervoer te ontwikkelen. Deze digitale game, genaamd Synchromania, sloeg zo goed aan dat er werd besloten een geheel project te wijden aan serious games met een focus op synchromodaal vervoer. Uit deze samenwerking zijn inmiddels meerdere games voortgekomen met elk een eigen functie en doelgroep.

Twee voorbeelden daarvan zijn de Rail Cargo Challenge Rotterdam en de Rail Cargo Challenge Amsterdam (RCCR en RCCA respectievelijk). Bij de eerste is het de bedoeling dat verladers en vervoerders met elkaar onderhandelen over het transport van de lading en bijbehorende kosten. Deze game is ontwikkeld om het belang van spoorbundeling vanaf de Maasvlakte aan te tonen en om nieuwe concepten te bedenken die dit kunnen bevorderen.

Bij het spelen van de RCCA is het de bedoeling dat partijen uit de haven van Amsterdam met elkaar samenwerken om hun lading te bundelen en zo het transport via het spoor zo efficiënt en goedkoop mogelijk te maken. Tijdens deze interactieve serious game kunnen Terminals, Vervoerders, Verladers en Operators in een veilige omgeving met elkaar verkennen hoe het Amsterdamse logistieke netwerk verder ontwikkeld kan worden.

Ervaringen en reacties uit de sector

Het overkoepelende doel van alle voorgenoemde games is de efficiëntie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid in logistieke ketens vergoten. Waar deze maatregelen van oudsher tot stand kwamen aan de vergadertafel, wordt er tijdens een gaming sessie getracht een speelsere dynamiek te creëren.

“Tijdens de game bleek, dat met je met een klein beetje lef en een klein beetje openheid van zaken met elkaar veel meer bereikt en ook nog eens een beter gezamenlijk resultaat boekt.”
Pieter Förrer – Rail Service Centre Rotterdam

Daarna kan men tijdens de game de zelfbedachte maatregelen in een veilige omgeving toetsen. Hierdoor durven partijen meer creatieve en innovatieve maatregelen op tafel te leggen.

“Ik ben erg blij met tastbare innovatieve instrumenten, zoals deze games en simulatiemodellen, waarmee organisaties meerdere scenario’s voor de toekomst kunnen testen. Dit concept stimuleert logistieke partijen om buiten de grenzen van hun eigen organisaties te kijken.”
Melanie Schultz van Haegen, oud minister van Infrastructuur en Milieu

Als deze maatregelen vervolgens in de game bewezen worden is de kans dat partijen welwillend tegenover de implementatie staan veel groter.

Daarnaast worden er tijdens game sessies verschillende soorten partijen samengebracht waardoor nieuwe inzichten ontstaan en onverwachtse samenwerkingen worden opgezet. Door ook onderwijsinstellingen te betrekken kunnen studenten al tijdens hun opleiding kennismaken met de mogelijkheden en de complexiteit van synchromodaal vervoer.

“Studenten zien dat samenwerking binnen transportketens leidt tot verbetering van het product. Tegelijkertijd leren ze ook dat synchromodaal vervoer voordelig is, maar ook zeker complex.”
Rob Zuidwijk, Rotterdam School of Management (Erasmus University).

Lees meer

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.