Informatietype:
Project
Thema:
CO2-uitstoot van industrie afvangen
Unit:
Energy & Materials Transition

Multi-partner ALIGN-CCUS project

Internationaal team wint EU subsidie om diepe decarbonisatie van Europa’s industrieële regio’s vorm te geven.

Een internationaal consortium van onderzoeksinstituten en industriële partijen is gestart met een groot project om zes Europese industriële regio’s te helpen transformeren naar duurzame, gebieden met belangrijk minder koolstofdioxide uitstoot in 2025.

ALIGN-CCUS partners op een binnenplaats
Alle ALIGN-CCUS partners bij de aftrap vergadering

Het consortium van het ALIGN-CCUS project, dat bijna 15 miljoen euro aan subsidie won van het Europese ERA-NET ACT fonds, zal kijken naar verschillende maar onderling verbonden onderzoeksgebieden in de gehele CCUS-keten voor de levering van snelle en kosteneffectieve oplossingen om op grote-schaal koolstofdioxide af te vangen, te transporteren en te gebruiken of op te slaan (carbon capture, transport, utilisation and storage, CCUS).

Groen industriegebied overzicht

CCUS technologie vangt koolstofdioxide af van grote emissiebronnen en slaat deze permanent op in de diepe ondergrond, of gebruikt deze in nuttige producten. Hiermee maakt het een significante verlaging van emissies door de industrie en energiesector mogelijk. De implementatie van CCUS is cruciaal om de temperatuurstijging op aarde beneden de 2°C te houden en de gevolgen van de opwarming van de aarde te bestrijden.

Het ALIGN-CCUS project zal zich richten op specifieke regio’s in vijf Europese landen: namelijk Noord-Rijn Westfalen in Duitsland, Rotterdam in Nederland, Grenland in Noorwegen, Oltenië in Roemenië, en Teesside en Grangemouth in het Verenigd Koninkrijk. Resultaten zullen gebruikt worden om een blauwdruk op te leveren voor de optimale implementie van CCUS in elke regio.

Het project heeft een totaal werkbudget van 23 miljoen euro, bestaande uit subsidies van nationale agentschappen uit de vijf deelnemende landen, de Europese Commissie en ongeveer 35% bijdrage in natura van de consortium leden.

Als onderdeel van het driejarige project, dat geleid zal worden door Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, zal het team zich richten op: optimaliseren en reduceren van de kosten van CO2 afvang technologie; plannen van grote-schaal CO2 transport, leveren van voldoende en veilige CO2 opslag buiten de kust (offshore); ontwikkelen van het gebruik van CO2 in energieopslag en -omzetting; promoten van het maatschappelijke bewustzijn over CCUS.

Peter van Os van TNO, die het project leidt, zegt:

“Het ALIGN-CCUS project heeft een unieke, geïntegreerde aanpak die de transitie van de huidige industrie en energiesector naar een toekomst van gecontinueerde economische activiteit met koolstofarme emissies significant zal versnellen.”

Niels Berghout van het Internationale Energie Agentschap zegt: “Onze analyse laat zien dat rond de 14% van de emissiereducties tot 2060, benodigd om het 2°C-doel te halen, zal moeten komen van CCS, en 19% om beneden het 2°C-doel te blijven. Internationale onderzoekssamenwerking, zoals in ALIGN-CCUS, die wetenschap en industrie verenigd met een gezamenlijk doel, zijn essentieel om onze technologische kennis te vergroten en CCUS verder te brengen.”

Eén-derde van het consortium bestaat uit industriële partijen, die de noodzaak van het ontwikkelen van grote-schaal CCUS netwerken voor Europa’s industriële regio’s herkennen.

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 1 t/m 5

Unieke technologie voor afvang CO2 en conversie naar groene chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
16 maart 2023

Terwijl de wereld volop bezig is met elektrolyse om waterstof te produceren door splitsing van water, zet TNO ook in op deze technologie om CO2 te converteren. CO2 elektrolyse is een veelbelovende elektrochemische techniek om broeikasgas om te zetten in hoogwaardige duurzame chemicaliën.

Podcast SEWGS: transformeer de industrie

Informatietype:
Podcast
1 januari 2023
1 aflevering

Wat is de rol van CO2-afvang in de energietransitie? Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert.

SEWGS: revolutionaire CO2-reductietechnologie

Informatietype:
Webinar
20 december 2022
1 aflevering

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, heeft TNO een technologie ontwikkeld die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd waterstof produceert.

CO2-afvang voor de industrie

Informatietype:
Artikel
De CO2-uitstoot van de industrie is enorm. Manieren om dit te verminderen is door CO2 afvangen, CO2 opslag en het nuttig hergebruiken van CO2.

Belangrijke stap richting circulaire chemische industrie

Informatietype:
Nieuws
13 december 2021
Met de opening van het Brightsite Plasmalab wordt een belangrijke stap gezet richting een circulaire chemische industrie zonder CO2-uitstoot. Lees meer.