Informatietype:
Project

Green Deal: Valideren maritieme oplossingen voor duurzame scheepvaart

Status project

2022 - 2024

In samenwerking met

MARIN, I&W, KVNR, NMT

In 2019 hebben de maritieme sector en toenmalig minister voor Infrastructuur en Waterstaat de Green Deal ondertekend. De CO2-uitstoot van de zeevaart moet in 2050 met minstens 70% zijn verminderd ten opzichte van 2008. Om de transitie naar emissievrije scheepvaart te versnellen en effectief te maken, is besloten om de effecten van beschikbare duurzame maritieme oplossingen objectief te beoordelen en te valideren. TNO en Marin zorgen ervoor dat door validatie de informatie betrouwbaar wordt.

Duurzame maritieme oplossingen

Er bestaat een grote diversiteit aan beschikbare duurzame maritieme oplossingen. Bepalen welke oplossing het meest geschikt is voor een schip, nieuwbouw of retrofit, is momenteel erg lastig. Daarnaast is het niet altijd even duidelijk of oplossingen al toepasbaar zijn en wat de betrouwbaarheid is van de effecten van deze systemen.

Elke oplossing heeft consequenties voor zowel tijdens de bouw van het schip als tijdens de operatie aan boord. Hierbij kan gedacht worden aan de benodigde ruimte aan boord, de indeling van het schip en integratie met overige systemen, als ook voor de gebruiksvriendelijkheid tijdens de operatie, de totaal kosten en daarmee zeer belangrijk de terugverdiencapaciteit van het schip zelf. Deze factoren zijn voor elk scheepstype, iedere operationele conditie of lengte van vaarroutes anders.

Om als reder en/of scheepswerf tot een goede onderbouwde keuze te komen worden al deze verschillende factoren tegen elkaar afgewogen. Het is daarom van belang dat de informatie- en datavoorziening over de effecten van deze oplossingen betrouwbaar is.

Green Deal validatieregeling voor duurzame scheepvaart

Op 11 juni 2019 is door de maritieme sector en toenmalig minister voor Infrastructuur en Waterstaat – Cora van Nieuwenhuizen de Green Deal ondertekend. In deze ‘deal’ is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 met minstens 70% is verminderd ten opzichte van 2008. Voor de binnenvaart is afgesproken dat zij in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zijn.

Dit kan alleen worden gerealiseerd door het toepassen van nieuwe duurzame energie bronnen en oplossingen. Omdat het hier gaat om nieuwe technologieën bestaat er nog enige terughoudendheid over de betrouwbaarheid van deze systemen. Dit staat de daadwerkelijke toepassing op nieuwbouw en/of retrofit in de weg.

Daarom is één van de belangrijkste afspraken in de Green Deal de validatie van effecten van duurzame maritieme oplossingen. Om de transitie naar emissievrije scheepvaart te versnellen en effectief te maken, is besloten om de effecten van beschikbare duurzame maritieme oplossingen objectief te beoordelen en te valideren. De overheid investeert in de periode 2022 tot en met 2024 jaarlijks 1 miljoen euro zodat duurzame maritieme oplossingen gevalideerd kunnen worden door onafhankelijke kennisinstituten.

Vanuit de Green Deal validatieregeling zorgen TNO en Marin ervoor dat door validatie informatie betrouwbaar wordt. Validatie betekent een onafhankelijke beoordeling van de prestatieclaim (% emissiereductie) van de technologieontwikkelaar.

Zo heb je als bedrijf hard bewijs in handen dat het door jou ontwikkelde product ook echt werkt en hierdoor wordt het gemakkelijker om deze duurzame oplossingen tegen elkaar af te wegen.

Laat je verder inspireren

10 resultaten, getoond 1 t/m 5

Varen op groene methanol binnenkort mogelijk; internationaal beleid vormt obstakel

Informatietype:
Nieuws
17 april 2023

Binnen het project Green Maritime Methanol onderzoekt een internationaal consortium onder penvoerderschap van TNO de haalbaarheid van groene methanol als brandstof voor de maritieme sector.

Duurzame en veilige stedelijke mobiliteit

Informatietype:
Artikel
We ontwikkelen en onderzoeken slimme innovatieve maatregelen en integrale oplossingen voor de domeinen mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.

De transitie naar een duurzame scheepvaart

Informatietype:
Artikel
Met onderzoek werken we aan de verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Zo dragen we bij aan de maritieme energietransitie. Ontdek wat we doen.

De transitie naar CO2-neutrale mobiliteit in 2050

Informatietype:
Artikel
Ontdek hoe we overheden en bedrijven helpen om op een onderbouwde manier de juiste keuzes te maken in de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit.

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

Informatietype:
Nieuws
17 januari 2022
Een snellere COVID-test, drenkelingen redden met drones, circulaire plastics en zonnecellen op auto's. Bekijk de video voor al onze innovaties uit 2021.