Zo maken we de gebouwde omgeving energiepositief

Thema:
Energie in de gebouwde omgeving

Het energiegebruik in Europa neemt toe en fossiele brandstoffen raken op. 40 procent van het energieverbruik vindt plaats binnen de gebouwde omgeving. Die moet in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Wij zetten onze kennis en expertise in voor energiepositieve gebouwen: duurzame gebouwen die energie produceren.

Extra energie opwekken met energiepositieve gebouwen

De verwarming, warm water en installaties in een gebouw zorgen voor gebouwgebonden energieverbruik. Om energieneutraal te zijn moet dit verbruik worden gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie. Daarmee is het CO2-neutraal.

Wij gaan voor energiepositieve gebouwen. Dit zijn duurzame gebouwen die energie produceren en zo het gebouwgebonden energieverbruik compenseren. Ook wekken deze gebouwen voldoende energie op voor al het eigen gebruik. Denk aan elektrische apparatuur, computers en verlichting. En ze genereren extra energie voor toepassing in andere sectoren, zoals industrie en transport.

Duurzame gebouwen realiseren vanuit 4 innovatiegebieden

Voor energiepositieve gebouwen bekijken we energie vanuit 4 invalshoeken:

  1. Voor energieopwekking werken we bijvoorbeeld aan zonnepanelen en alternatieven voor fossiele brandstoffen.
  2. Bij energietransport gaat het erom dat de plek waar energie wordt gewonnen (of opgewekt) zo dicht mogelijk bij de plek ligt waar de energie wordt gebruikt.
  3. Voor energieopslag richten we ons op warmtebatterijen die zonne-energie of windenergie opslaan.
  4. Voor energiegebruik ontwikkelen we concepten om warmte op te wekken of te hergebruiken. Ook bedenken we middelen die gebruikers helpen om efficiënter met energie om te gaan. En we werken aan oplossingen die woningen en bedrijfspanden niet alleen energiezuinig, maar ook prettig, leefbaar en gezond houden.

Aardgasvrije wijken

Voor het gasvrij maken van gemeenten is veel meer nodig dan technologische oplossingen. We dragen op verschillende manieren bij aan het realiseren van aardgasvrije wijken en een toekomst zonder CO2-uitstoot:

  • technologie voor energiepositieve gebouwen en renovatieconcepten
  • duurzame energieopwekking
  • slimme energiesystemen
  • beleidsondersteuning

Noord-Holland aardgasvrij

Hoe ondersteun je particuliere gebouweigenaren in de transitie naar een aardgasvrije woning? Je leest het in het rapport 'Noord-Holland aardgasvrij'.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Zo krijgen bestaande woningen energielabel A++++

Informatietype:
Insight
28 december 2022

Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. TNO en partners bedachten een innovatieve oplossing waarbij ook de gevels van woningen worden ingezet om warmte uit zonnestraling te winnen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

Heat Pump Application Center helpt energietransitie versnellen

Informatietype:
Insight
21 december 2022

In 2050 moeten zo’n 8 miljoen gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Een enorme opgave, waar we alternatieve verwarmingstechnieken als de hybride-warmtepomp hard bij nodig hebben.

Wordt de contingentenaanpak de doorbraak bij het verduurzamen van woningen?

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Door slimme matching en vraagbundeling werkt TNO samen met onze partners aan een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren.