nieuws

Uitstoottesten TNO: vrachtwagens schoner, personen- en bestelwagens nog niet

Uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door dieselvoertuigen • 04 jun 2015

Moderne zware Euro VI vrachtwagens stoten in de praktijk gemiddeld een factor 10 minder NOx (stikstofoxiden) uit dan eerdere generaties Euro IV en V vrachtwagens. Ondanks voortdurende aanscherping van Europese emissielimieten blijft de praktijkuitstoot van NOx bij Euro 6 dieselpersonenwagens de afgelopen twee decennia echter nagenoeg onveranderd. De praktijkuitstoot van personenwagens ligt daarmee fors hoger dan limieten gesteld in de emissiewetgeving. Dit blijkt uit de twee rapporten die TNO uitbracht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De NOx-uitstoot door auto’s en vrachtauto’s draagt in grote mate bij aan de concentratie van het schadelijke NO2 in de lucht. Om aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit te voldoen, is het terugdringen van de NOx-uitstoot van het Nederlandse wegverkeer belangrijk. In opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu meet en beoordeelt TNO daarom op regelmatige basis de emissies van voertuigen in de praktijk.

Technologie voor terugbrengen NOx-uitstoot: EGR en SCR

Voor het terugbrengen van de uitstoot van NOx ontwikkelden autofabrikanten twee belangrijke systemen: Exhaust Gas Recirculation (EGR) en Selective Catalytic Reduction (SCR). Met EGR wordt uitlaatgas teruggevoerd naar de motor, waardoor minder NOx wordt gevormd. In de SCR-katalyator wordt NOx omgezet in stikstof en water. Bij zware Euro VI vrachtwagens leiden deze innovaties in de praktijk tot lage emissies. In de geteste Euro 6 dieselpersonenwagens blijken de EGR- en SCR-systemen in de praktijk niet optimaal te functioneren. De praktijk-NOx-emissies van dieselpersonenwagens zijn nog altijd fors hoger dan de limieten gesteld in de wetgeving. Dit komt doordat de regelingen van de motor, de EGR en de SCR tijdens een praktijkrit niet zodanig zijn dat een lage NOx-emissie wordt gerealiseerd. In tegenstelling tot bij vrachtwagens maakt bij personenauto’s een praktijktest geen standaard onderdeel uit van de typekeurprocedure.

Praktijktest: Real Driving Emission

Om ervoor te zorgen dat EGR en SCR bij dieselpersonen- en bestelwagens effectief worden toegepast, is een praktijktest - ook wel aangeduid als ‘Real Driving Emission’ (RDE)test- noodzakelijk. Deze praktijktest wordt momenteel in Brussel ontwikkeld. De RDE-wetgeving stelt normen aan de NOx-emissies in de praktijk. Om aan te tonen dat een voertuig aan de eisen voldoet, worden tijdens typekeuring de praktijkemissies met mobiele meetapparatuur op de openbare weg gemeten en beoordeeld. Deze Europese wetgeving is ook noodzakelijk voor vrachtwagens en bussen om een lage NOx-uitstoot onder stedelijke rijomstandigheden te waarborgen. Uit de laatste inzichten blijkt namelijk dat, juist in binnenstedelijke gebieden, nog niet alle Euro VI vrachtwagens en bussen een lage NOx-uitstoot hebben.

Op 19 mei 2015 is het voorstel van Europese Commissie voor invoering van een nieuwe RDE-test voor personenwagens in Brussel aangenomen. De resultaten uit de meetprogramma’s van TNO vormen belangrijke input om tot effectieve RDE-wetgeving komen.

Fijnstofemissie

De fijnstofemissie door het wegverkeer is de laatste jaren sterk afgenomen. Euro 6 personen- en bestelwagens en Euro VI vrachtwagens en bussen zijn allemaal voorzien van het zeer effectieve gesloten roetfilter. De introductie van dit roetfilter zorgt ervoor dat fijnstof-emissies van modernste wegvoertuigen in de praktijk ruim beneden de limietwaarden van de typekeuring liggen.

Lees meer

TNO 2015 R10733 Praktijk NOx en PM dieselvoertuigen

Praktijkemissies van wegverkeer

Wegvoertuigen zijn een belangrijke bron van luchtverontreinigende emissies. Daarbij gaat het onder andere om stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (o.a. PM10), beide stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Ons werk

Overzicht rapporten emissiemetingen aan personen- en bestelauto's

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma personen- en bestelauto’s, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten:... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan vrachtwagens en bussen

De Nederlandse overheid zet zich in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van vrachtwagens en bussen. Om over objectieve gegevens te kunnen beschikken, voert TNO in opdracht... Lees verder
Ons werk

Rapporten emissiemetingen vrachtwagens en bussen

Resultaten van metingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd in het steekproefcontroleprogramma vrachtwagens en bussen, zijn gepubliceerd in de volgende rapporten: Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.